ponedjeljak, 27. ožujka 2017.

Je li Juda bio prisutan na Gospodinovoj večeri? -

uvodna napomena

     Na internetu postoji mnogo portala, blogova, foruma i stranica kojima je glavna svrha na bilo koji način diskreditirati Jehovine svjedoke. Nije im svrha ravnopravna, zdrava biblijska rasprava u kojoj bi se težilo boljem razumijevanju Biblije, već, nažalost, u obliku trača, kleveta, ocrniti Jehovine svjedoke. Inače je besmisleno trošiti vrijeme u pokušaju da sa takvim osobama uspostavite raspravu u kojoj su spremni ispitati i svoj stav, vjerovanja i točnost informacija koje pružaju putem već navedenih stranica. Ipak, kad sam slučajno na youtubeu naišao na jedan video koji samouvjereno dovodi u pitanje točnost i motive Jehovinih svjedoka po pitanju teme u naslovu, odlučio sam komentirati sadržaj videa... Uskoro sam saznao da je i taj video dio jednog youtube kanala isključivo namijenjenog kritiziranju Jehovinih svjedoka. (autor je moj brat, član crkve radosne vijesti - zagreb )

 video:


      Autor u videu pripisuje zle motive Jehovinih svjedocima i poziva svakoga da na temelju tog sadržaja "dokaže svakom Jehovinom svjedoku da vodstvo njegove zajednice iz zlih i sebičnih motiva ga uči "laži" da Juda NIJE bio na uspostavi Gospodinove večere (Obilježavanju Kristove smrti) Malo sam usporedio što uistinu evanđelja govore o toj temi, i odlučio reagirati na te tvrdnje. Kao prvo, zapazite sa kakvom samouvjerenošću autor iznosi svoje tvrdnje. To  je opisao ispod, u originalnom opisu svog videa, kojeg je nakon mojih komentara izbrisao i promijenio novim opisom. (inače, sreća da sam odmah napravio snimak zaslona i sačuvao kopiju komentara, jer je autor ubrzo, obrisao i video i komentare... )


 
početni opis videa
Dakle, ovako je autor predstavio svoje tvrdnje iznešene u videu:


"Provjerite kako na jednostavan način možete Jehovinom svjedoku van svake sumnje dokazati da Watchtower stavlja svoj nauk ispred Biblije. Zašto Watchtower ustraje u svom očito nebiblijskom nauku da Juda nije prisustvovao Gospodinovoj večeri? Zašto se svake godine naglašava da Juda nije bio prisutan na Gospodinovoj večeri? Čini se da se time "ostalim ovcama" ne želi ostaviti mogućnost da uopće pomisle da uzmu od kruha i vina. I da ne pomisle da možda imaju pravo na savez s Isusom i da time nisu toliko ovisni o Watchtoweru..."

Zapazite izraze poput.. "jednostavan način.., van SVAKE sumnje, ... OČITO nebiblijski nauk... Dakle, autor je potpuno uvjeren da je u pravu i da je dokazao "krivi nauk i loše motive Jehovinih svjedoka"

I zapazite da autor videa poistovjećuje Judu izdajnika sa Isusovim "drugim ovcama"! Jer tvrdi da time što Watchtower "stalno naglašava da Juda nije bio prisutan na Gospodinovoj večeri", da time ne želi da i druge ovce imaju mogućnost poput Jude, uzimati od kruha i vina. Pitanje autoru:"Trebaju li i druge ovce odmah pobjeći sa Gospodinove večere, čim uzmu umočeni zalogaj, kao i Juda?

 moj prvi komentar:

" Iz izvještaja ostalih evanđelja, vidljivo je da Luka ne navodi KRONOLOŠKI sve događaje te noći, nego svojim informacijama nadopunjuje se sa ostalim evanđeljima),  autoru preporučujem da pročita izvještaje o Gospodinovoj večeri, zapisane u Mateju 26: 18 - 30 i Ivan 13. iz kojih se jasno vidi da su se najprije okupili da proslave židovski praznik Pashu, na kojoj je Juda bio kratko prisutan. Čim je primio prvi zalogaj te večere, otišao je,  PRIJE nego je ISUS uspostavio GOSPODINOVU VEČERU.( Isus je uzeo kruh koji je ostao od pashalne večere)
Dakle, otišao je PRIJE Isusovih riječi iz Luke 22: 19,20.

3) I predavač, (kojeg autor videa osporava)koji kaže da je Isus otpustio Judu, pa ONDA uveo GOSPODINOVU VEČERU je u pravu, i publikacije Stražarske kule su u pravu( Je li Juda bio prisutan na Gospodinovoj večeri)
 Jer kažu da je Isus otpustio Judu sa pashalne večere, a ne sa, kasnije uvedene, Gospodinove večere. Dakle, Juda jest bio prisutan na proslavi Pashe, ali, ne i na uspostavi 1. Gospodinove večere."

Komentar autora videa:

Sad kad ponovno promotrim što sva 4 evanđelja donose, onda vidim da je moguće tumačenje i da je Juda otišao prije. Kažem moguće, ali ne nužno i točno. Detaljnije dolje.

No, pošto ovaj video kreće s tim da je ta tema "crno na bijelo" jasna (kako izgleda u Luki), onda sam u opis dodao napomenu da je ipak moguće i tumačenje da je Juda otišao ranije.
Vjerojatno ću kasnije maknuti video pošto u svoj ambicioznoj tvrdnji da je sve "crno na bijelo" nije u pravu. (znači, video nije u pravu, nije autor pogriješio)

U vezi dva tumačenja:
1. tumačenje: Juda je otišao prije Gospdnje večere
Jedino Ivan spominje da Juda u jednom trenutku otišao. Sinoptici o tome ne govore ništa mada se podrazumijeva jer kasnije sam dolazi sa stražom po Isusa.
Ivan govori da je Juda otišao odmah nakon što mu je Isus dao zalogaj. 
U Mateju stoji da Isus samo kaže da je izdajnik onaj kome da zalogaj. Nakon toga Isus uspostavlja Gospodnju večeru.
Pretpostavka je onda da je Juda uzeo zalogaj od Pashlane večere i prema Ivanovu izvještaju otišao prije Isusovih riječi u Mateju gdje uspostavlja Gospodnju večeru.
U tom slučaju Luka koji za vrijeme Gospodnje večeri donosi Isusove riječi da je Juda još za stolom se mora shvatiti da ne daje kronološki opis.
Moguće tumačenje.

2. tumačenje: Juda je otišao nakon Gospodnje večere
Ovo tumačenje ima svoje argumente. 
Kao prvo, Luka koji govori da je Juda još za stolom dok Isus uspostavlja Gospodnju večeru. 
Drugo, Judino uzimanje od zalogaja u Mateju i Ivanu je moguće shvatiti da se radi upravo u kruhu od Gospodnje večere. Naime, Ivan u 13:2 govori da je večera (Pashlana) već završila(!), te nema formalne uspostave Gospodnje večere kao kod Sinoptika.
Ovo je i skladu s Matejevim izvještajem jer on ne navodi kada je Juda zaista uzeo zalogaj pa da bi taj trenutak mogli uskladiti s Ivanom - već su u Mateju slijedeći reci Isusova uspostava Gospodnje večere i moguće je da je upravo to zalogaj koji je Juda bio ponuđen. Te nakon njega odlazi.
Također moguće tumačenje. A čini se i u skladu je i s 1 Kor 11, gdje dok Isus Judi nudi priliku da se pokaje on ipak nedostojno uzima od kruha i na sebe navlači osudu."

(*vrijedi zapaziti da autor videa za ovo drugo tumačenje tvrdi da ima svoje argumente, dok za prvo tumačenje tvrdi samo da je "moguće".  Ali, zapazite još da to za drugo tumačenje za koje tvrdi da "ima svoje argumente", stalno koristi izraze kao "moguće je", "a čini se", i sl, koje koristi i za 1.tumačenje, za koje ne kaže "ima svoje argumente" )

Nakon toga, autor je taj samouvjereni opis videa u kojem osuđuje motive i kategorički tvrdi da namjerno zastupaju krivo učenje, ažurirao...Nažalost, uskoro je, iz njemu poznatih razloga, izbrisao i video i komentare.

Dakle, novi opis videa, glasio je:

Kad kad ponovno promotrim što sva 4 evanđelja donose, onda vidim da je moguće tumačenje i da je Juda otišao prije. Kažem moguće, ali ne nužno i točno. Detaljnije dolje.

No, pošto ovaj video kreće s tim da je ta tema "crno na bijelo" jasna (kako izgleda u Luki), onda sam u opis dodao napomenu da je ipak moguće i tumačenje da je Juda otišao ranije.
Vjerojatno ću kasnije maknuti video pošto u svoj ambicioznoj tvrdnji da je sve "crno na bijelo" nije u pravu.

Zahtijevao sam da prizna u komentaru da je pogrešno osudio motive i prikazao krivo Jehovine svjedoke, no, na to se oglušio, i kasnije uklonio video i komentare.


Moj zadnji komentar nakon autorovog bio je:

1. Luka nije kronološki iznosio detalje o Gospodinovoj večeri

Luka u svom evanđelju izvještava više puta tematski, a ne kronološki, navodi događaje(Luka 3 - najprije spominje da je Ivan Krstitelj utamničen, a tek onda navodi Isusovo krštenje, iako je poznato iz drugih evanđelja, da je Isusa krstio Ivan)

2. 
Luka 20 :20 - nakon što su večerali... 
što su večerali? -Luka 22: 15 pashalnu žrtvu, Marko 14: 20 ... "jedan od vas koji umače samnom u ISTU zdjelu.  
Je li to umakanje u zajedničku zdjelu isto što i dijeljenje čaše sa vinom i lomljenje i dijeljenje beskvasnog kruha? Očito ne. Dakle jasno je da je Juda bio prisutan na jedenju pashalne večere i otišao je odmah nakon što je umočio zalogaj koji mu je Isus dao. (Ivan 13.26) Dakle, Judino umakanje zalogaja kruha u zajedničku zdjelu sigurno nije bilo dio kasnijeg dijeljenja čaše ili pokala vina svima i dijeljenje razlomljenih dijelova kruha svima.

Dakle, ne da je moguće, nego je posve sigurno i biblijski utemeljeno da je Juda bio prisutan za vrijeme pashalne večere, i da je otišao odmah nakon umakanja u zajedničku zdjelu, a PRIJE lomljenja i dijeljenja kruha i pokala vina čime je uspostavljena Gospodinova večera.

Dakle, više je nego jasno da Juda NIJE bio prisutan na Gospodinovoj večeri.
Tako da su u pravu i Watchtower, i predavač sa snimke, kad kaže da je Isus uspostavio Gospodinovu večeru NAKON što je otpustio Judu.

Pozvao sam autora videa da nastavimo biblijsku raspravu o toj temi, na što nije pristao. Ovaj video samo je jedan primjer taktike kojom se protivnici Jehovinih svjedoka služe kako bi javnosti prikazali Jehovine svjedoke u što lošijem svjetlu.


zaključak: definitivno ne treba gubiti vrijeme na ovakve "potpuno pouzdane izvore informacija", kao što je taj video. Izgleda da Jehovine svjedoke se ne može, kako je autor samouvjereno tvrdio - "na jednostavan način" pomoću kleveta i površnog poznavanja Biblije, uvjeriti u svoje tvrdnje.

3 komentara :

 1. U vezi tog videa kojeg sam napravio prije 2,5 godine.
  Kao što se može vidjeti u gornjem članku kada si dao komentar išao sam podrobnije istražiti i uvidio da tumačenje koje sam tada bio dao nije jedino biblijski moguće i time sam bio u krivu.
  Sukladno principu kojeg se držim i što mi i stoji na stranici:

  "ako će na ovim stranicama biti napisane neke stvari koje nisu činjenične, pozvani ste ukazati na to (bilo javno s komentarom, bilo anonimnije mailom). Ako se zaista argumentirano pokaže da je na stranici neka kriva informacija, greška će se u najkraćem roku ispraviti."

  i kao dug prema mojoj savijesti - isti dan sam ažurirao opis videa i napisao da u svojoj glavnoj premisi nije u pravu (tj. ja nisam bio u pravu).
  Video je, kako sam i najavio kasnije maknut da ne radi dalje štetu (jer ljudi obično gledaju same videje a ne njihove opise), a u poruci sam ti napisao da ću kad stignem napraviti novi u kojem ću dati ispravak i ispriku.

  Ispriku i sada dajem jer sam tada u svojoj ondašnjoj gorljivosti prišio JS-ima krive motive zašto pristaju uz to tumačenje oko Jude i Gospodinove večere. Kako sam ti i napisao: da danas radim taj video s istim znanjem, video ne bi išao onako "đonom" na JS-e.


  Pozdrav,

  OdgovoriIzbriši
 2. Autor je ipak stavio ažurirani video sa djelomičnom isprikom, pa ću ga uskoro ugraditi u post.

  Vidim, da kao glavni argument za SVOJE tumačenje navodiš detalj iz Luke 22 :21, gdje stoji da "ruka mog izdajnika sa mnom je za stolom", i to navodiš kao kronološki slijed NAKON što Isus nudi vino i razlomljeni kruh apostolima.

  Kao što sam u prethodnom komentaru objasnio, jasno je da Luka ni tad ni u dr primjerima ne navodi događaje kronološki.

  u prethodnom sam komentaru naveo činjenice, sad ih kratko ponavljam:


  1. Luka nije kronološki iznosio detalje o Gospodinovoj večeri

  2. kao drugo, umakanje u zajedničku zdjelu nije isto što i dijeljenje vina i kruha.

  Judi jesu "ruke bile na stolu" za vrijeme proslave Pashe, kad je i uzeo zalogaj umočen u zdjelu, ali ne i kasnije, za vrijeme Gospodinove večere.
  Juda je odmah otišao, nakon što mu je Isus umočio zalogaj u zdjelu( za koju ne piše da je u njoj bilo vino)

  Luka u 22: 19 nam otkriva da je Isus uzeo ČAŠU, a Marko 14: 23 nam govori: " I uzevši ČAŠU, zahvalio je Bogu. I svi su pili IZ NJE."
  Za razliku od toga, Judi je dan zalogaj iz ZDJELE, a ne iz čaše, kao što to piše u Mateju 26: 23... i nakon tog zalogaja ODMAH je otišao (Ivan 13: 30) Močenje zalogaja u zdjelu, očito je bilo dio pashalne večere, i nije isto što i kasnije pijenje vina iz zajedničke čaše i dijeljenje kruha.

  OdgovoriIzbriši

svaki komentar koji sadrži vulgarnosti, uvrede po bilo kojoj osnovi, bit će brisan, a autor komentara blokiran.

Komentari koji se udaljuju od teme posta, bit će obrisani.