srijeda, 16. studenoga 2016.

Služenje kralju Babilona 70 godina?

          U prethodnim je poglavljima već bilo riječi o tome kako neki tumače da proročanstvo o 70 godina pustoši, ustvari znači 70 godina služenja kralju Babilona. Zašto tako tumače? Zato jer im svjetovna kronologija kojom se služe kaže da je Jeruzalem bio opustošen samo 50 godina. I kad bi, na taj način, oni mogli iz Biblije izvući ideju da je Jeruzalem samo služio Babilonu 70 godina, a ne i da je bio 70 godina opustošen, onda bi imali argumente za to da je grad mogao biti naseljen još 20g nakon početka 70 godina. Na taj način bi izgledalo da se proročanstvo o 70 godina ipak ispunilo, a time bi "dokazali" da samo Jehovini svjedoci krivo tumače to proročanstvo.

         Zagovornici teorije o 587g. pne, gorljivo tvrde da upravo Biblija podupire njihovu teoriju - da je "služenje" započelo 20 godina prije uništenja Jeruzalema. Jesu li u pravu? Podupire li doista Biblija tu teoriju?Zanimljivo, Biblija daje vrlo jasan odgovor na to pitanje. Kad je 70 godina služenja počelo? Prije uništenja Jeruzalema, kao što to neki tvrde, ili tek nakon njegovog uništenja, prema tumačenju Jehovinih svjedoka?
     
    rekonstrukcija Ištarinih vrata
     iz drevnog Babilona
  • U 25. poglavlju Jeremije piše:
      "Ovo je riječ koja je došla Jeremiji za sav narod Judin, četvrte godine Jojakima, sina Jošijina, kralja Judina, odnosno prve godine Nebukadnezara, kralja babilonskoga."

Te riječi nam ne govore kad je počelo služenje, nego samo kad je Jeremija dobio proročanstvo koje je govorilo o budućnosti. O tome ćemo nešto kasnije. 
        Jeremija dalje nastavlja riječima:
"evo, poslat ću i podignut ću sve narode sa sjevera”, riječ je Jehovina, “i poslat ću po Nebukadnezara, kralja babilonskoga, slugu svojega, i dovest ću ih na ovu zemlju i na stanovnike njezine i na sve ove narode okolne, i zatrt ću narod ovaj i učinit ću da budu grozan prizor i da se zbog njih zviždi u čudu+ i da budu pustoš dovijeka. 10 Zatrt ću među njima glas radosti i glas veselja, glas mladoženjin i glas nevjestin, zvuk mlina ručnoga i svjetlost svjetiljke. 11 Sva će se zemlja ova pretvoriti u pustoš i grozan prizor postati, i ti će narodi služiti kralju babilonskome sedamdeset godina.

Zapazi da piše da će zemlja postati pustoš, i da će ONDA, "ti narodi služiti kralju babilonskome" 70 godina.


U proročanstvu dalje piše:
15 Jer ovako mi je rekao Jehova, Bog Izraelov: “Uzmi ovu čašu s vinom gnjeva iz ruke moje i napoji njime sve narode kojima ću te poslati!+ 16 Oni će piti i početi teturati i vladati se kao bezumni zbog mača koji ću poslati među njih.”+

Dakle, Jeremiji je dana simbolična čaša ispunjena Jehovinim gnjevom. Jeremija   sad mora učiniti da svi narodi piju Jehovino negodovanje i osudu.

27 “I reci im: ‘Ovako kaže Jehova nad vojskama, Bog Izraelov: “Pijte i opijte se, bljujte i padnite, da više ne ustanete+ od mača koji ću poslati među vas!”’+ 28 Ako ne budu htjeli uzeti čašu iz ruke tvoje i piti, reci im: ‘Ovako kaže Jehova nad vojskama: “Morat ćete piti!+ 29 Jer, evo, na grad koji nosi ime moje počinjem puštati nevolju,+ a zar ćete vi ostati nekažnjeni?”’+

Da, narodi će se sigurno napiti Jehovinog gnjeva. To je neizbježno.
Uostalom, ako će njegov narod piti Božji gnjev, onda će zasigurno i drugi narodi.
Jehova je to potpuno pojasnio u sljedećim riječima:
29  "Jer, evo, na grad koji nosi ime moje počinjem puštati nevolju,+ a zar ćete vi ostati nekažnjeni?”’+
‘Nećete ostati nekažnjeni, jer ću dozvati mač na sve stanovnike zemlje’, kaže Jehova nad vojskama.

      Dakle, odgovor na početno pitanje "Da li je služenje počelo nakon uništenja Jeruzalema?", cijelo vrijeme leži upravo tu, u istom poglavlju u kojem se spominje 70 godina služenja.

     Jeste li zapazili da se početna vremenska točka ovdje izravno spominje, odmah nakon što se navodi da će Juda postati opustošena zemlja i da će narodi služiti kralju Babilona?
Jehova "počinje" sa "gradom koji nosi ime (njegovo)" . Naravno, taj grad je Jeruzalem. Tek nakon što Jeruzalem zadesi nevolja, tad počinje 70 godina služenja tih naroda Babilonu. 

Dakle, jasno je da ta nevolja nije zadesila najprije ostatak Jude, pa tek onda Jeruzalem, kao što neki tvrde, nego upravo obrnuto. Niti započinje samo nekim izgnanstvom. Nevolja započinje uništenjem Jeruzalema i to od "mača koji ću poslati među vas"!
Uništenje Jeruzalema je početna vremenska točka. Od te točke pa nadalje, narodi "neće ostati nekažnjeni"

Jeruzalem će sigurno prvi piti tu "čašu Božjeg gnjeva", ali, i ostali narodi morat će je piti i služiti kralju babilonskom. Jasno, da ne može jasnije.

Što to znači? To znači da Jeruzalem nije mogao biti uništen 587.pne, jer, od 587-537pne, samo je 50 godina, a ne 70, koliko se spominje tim proročanstvom. Za razliku od toga, od 607pne - 537pne, točno je 70 godina, što je u skladu sa Jeremijinim proročanstvom.

SHVATITI PUNO ZNAČENJE "SLUŽENJA"

Naravno, nisu svi ti narodi pokoreni u isto vrijeme kad i Jeruzalem. Npr, Egipat je pokoren 21 godinu kasnije. Kako su onda, svi ti narodi, služili kralju babilonskom 70 godina? Izgleda li da je to u slučaju Egipta trajalo kraće?  I nije li onda istina da je služenje svih tih naroda različito trajalo?

Osim toga, u Jeremiji 25:26 piše: "sve kraljeve sjevera koji su blizu i daleko, jednoga za drugim, i sva druga kraljevstva zemaljska koja postoje na licu zemlje; a kralj Šešaka*+ pit će nakon njih" Jehovinu čašu gnjeva i služiti Babilonu.
 Jasno je, da Babilon zasigurno nije doslovno osvojio "sva druga kraljevstva zemaljska koja postoje na licu zemlje" i onda ih prisilio da mu služe sljedećih 70 godina - i zasigurno ne iste godine u kojoj je osvojio i razorio Jeruzalem! 
Dakle, što onda znači "služenje" spomenuto u Jeremiji 25:11, da će ti "narodi služiti kralju babilonskome sedamdeset godina.”?

Odgovor nalazimo u Izaiji 14:12-14. Tu Izaija slikovito govoreći o Babilonu, kaže:

S neba si pao,+ ti što svijetliš, sine zorin! Na zemlju si oboren,+ ti što si gazio narode!+ 13 Ti si govorio u srcu svojemu: ‘Do nebesa ću se uzdići.+ Iznad zvijezda+ Božjih podignut ću prijestolje svoje+ i sjest ću na zbornoj gori+ na krajnjem sjeveru.+ 14 Uzdići ću se iznad visina oblačnih.+ Izjednačit ću se sa Svevišnjim

         Dakle, služenje je počelo, ne kad je Babilon osvojio sva kraljevstva na zemlji, nego onda kad se Babilon uzdigao iznad zvijezda Božjih, i "izjednačio se sa Svevišnjim". To se dogodilo kad je uništio Jeruzalem i njegov hram. Dakle, očito je da su svi narodi, ne doslovno, neko slikovito govoreći, služili Babilonu. Jer, kad je Babilon uništio Jeruzalem i preostale Židove odveo u ropstvo, više nije bilo kralja koji je sjedio na Jehovinom prijestolju. Time je Babilonu, ustvari dopušteno da, takoreći, preuzme Jehovin položaj suverene vlasti nad svim narodima. Tako da je, na taj način,  Babilon imao vlast nad svim narodima, čak i nad Božjim narodom. 
Na taj način, moglo se reći da su za to vrijeme, svi narodi, pa čak i oni koje nije osvojio, služili Babilonu.

Dopušta li i 607.pne samo 68 godina?

            Naime, u proročanstvu se spominje 70 godina služenja. A budući da je Babilon poražen 539 pne, to bi od 607pne - 539pne, iznosilo samo 68 godina, a ne 70. To je točno. Međutim, Židovi i ostali narodi nastavili su služiti kralju Babilona još dvije godine. Kako to? Pod Kirom, koji je sad bio kralj Babilona, sve dok on nije oslobodio zarobljene židove iz ropstva, i dok se oni nisu vratili u svoju zemlju, iz koje su bili odvedeni u ropstvo. Kad se to desilo, od tada kralj Babilona više nije imao vlast nad Židovima i više se nije mogao izjednačiti sa Svevišnjim i imati sve narode u svojoj vlasti, da mu služe.

Neka nam Biblija odgovori

Razmotri kako Biblija odgovara na sljedeća pitanja.

Kad je nastalo proročanstvo o 70 godina?

Jeremija 25:1: Ovo je riječ koja je došla Jeremiji za sav narod Judin, četvrte godine Jojakima,+ sina Jošijina, kralja Judina, odnosno prve godine Nebukadnezara, kralja babilonskoga

Je li Babilon već tad osvojio Judu i druge narode i prisilio ih da mu služe?

25:9:  "... evo, poslat ću (budućnost)i podignut ću (budućnost)sve narode sa sjevera”,+ riječ je Jehovina, “i poslat ću (budućnost) po Nebukadnezara, kralja babilonskoga, slugu svojega,+ i dovest ću (budućnost) ih na ovu zemlju+ i na stanovnike njezine i na sve ove narode okolne,+ i zatrt ću (budućnost) narod ovaj i učinit ću (budućnost) da budu grozan prizor i da se zbog njih zviždi u čudu+ i da budu pustoš dovijeka

Koja su dva događaja trebala započeti istovremeno?

25:11: "Sva će se zemlja ova (i Juda i njen glavni grad) pretvoriti u pustoš i grozan prizor postati, i ti će narodi služiti kralju babilonskome sedamdeset godina.”’

O kakvoj je pustoši riječ?

25:10: "Zatrt ću među njima glas radosti i glas veselja,+ glas mladoženjin i glas nevjestin,+ zvuk mlina ručnoga+ i svjetlost svjetiljke."

Dakle, svakodnevne aktivnosti kao što su svadbene svečanosti, mljevenje ručnim mlinom, izrazi veselja i radosti, sve to, trebalo je isčeznuti, potpuno nestati iz Jeruzalema.  To sigurno nije moglo značiti da će Jeruzalem ostati naseljen daljnjih 20 godina, tijekom služenja!

Što je čaša iz koje će piti svi narodi?

25:15, 16: "Jer ovako mi je rekao Jehova, Bog Izraelov: “Uzmi ovu čašu s vinom gnjeva iz ruke moje i napoji njime sve narode kojima ću te poslati!+ 16 Oni će piti i početi teturati i vladati se kao bezumni zbog mača koji ću poslati među njih.

Jesu li je pili u vrijeme nastanka ovog proročanstva?

25:15, 16: "... Uzmi ovu čašu s vinom gnjeva iz ruke moje i napoji njime sve narode kojima ću te poslati! (budućnost)+ 16 Oni će piti (budućnost)

Tko je prvi pio iz te čaše, i što je to značilo za njih?

25:17, 18: "I uzeo sam čašu iz ruke Jehovine i napojio sve narode kojima me poslao Jehova:+ 18 Jeruzalem i gradove Judine i kraljeve njegove i knezove njegove, da se pretvore u pustoš i da grozan prizor postanu,+ da se zbog njih zviždi u čudu, da budu prokletstvo, što će uskoro i biti.

Tko će piti iz te čaše nakon Jude?

25:19-26: "faraona, kralja egipatskoga, i sluge njegove i knezove njegove i sav narod njegov;+ 20 sve tuđince* i sve kraljeve zemlje Usa+ i sve kraljeve zemlje filistejske+ i Aškelon+ i Gazu+ i Ekron+ i ostatak od Ašdoda;+ 21 Edom+ i Moab+ i sinove Amonove;+ 22 sve kraljeve Tira+ i sve kraljeve Sidona+ i kraljeve otoka* koji je u kraju primorskome; 23 Dedan+ i Temu+ i Buz i sve one koji kosu podrezuju na sljepoočnicama;+ 24 sve kraljeve arapske+ i sve kraljeve tuđinaca koji prebivaju u pustinji; 25 sve kraljeve Zimrija i sve kraljeve Elama+ i sve kraljeve Medijaca;+ 26 sve kraljeve sjevera koji su blizu i daleko, jednoga za drugim, i sva druga kraljevstva zemaljska koja postoje na licu zemlje; a kralj Šešaka*+ pit će nakon njih.

Da ponovimo, što je početna točka 70 godina služenja i ispijanja čaše Božjeg gnjeva?

25:28, 29: ..."reci im (svim narodima): ‘Ovako kaže Jehova nad vojskama: “Morat ćete piti!+ 29 Jer, evo, na grad koji nosi ime moje počinjem puštati nevolju,+ a zar ćete vi ostati nekažnjeni?‘Nećete ostati nekažnjeni, jer ću dozvati mač na sve stanovnike zemlje’, kaže Jehova nad vojskama."

      
  Dakle, kao što vrlo jasno piše, Jehova je 'počeo' nanositi nevolju, najprije
 "na grad koji nosi njegovo ime". Najprije je morao biti uništen Jeruzalem. Nakon toga, "i ti će narodi služiti kralju babilonskome sedamdeset godina.”’
Nema komentara :

Objavi komentar

svaki komentar koji sadrži vulgarnosti, uvrede po bilo kojoj osnovi, bit će brisan, a autor komentara blokiran.

Komentari koji se udaljuju od teme posta, bit će obrisani.