ponedjeljak, 8. svibnja 2017.

Zašto Vodeće tijelo ne reagira na lažne optužbe?

"Nećete nikad stići na svoje odredište, ako se zaustavljate, da bi kamenjem otjerali svakog psa koji zalaje na vas" - Winston Churchill


Ovaj citat u osnovi sažima stav Vodećeg tijela kada je u pitanju njihov stav prema prozivkama u raznim medijima. Istina, ima puno "laveža", kroz razne medijske kuće, tj, optužbi i laži koje se iznose o njima i Jehovinim svjedocima kao organizaciji. Odgovarati na sve to, zahtijevalo bi posvetiti tome cijelo svoje vrijeme i to dugotrajno. Iz tog razloga, naša organizacija ima cijeli PR odjel formiran tako da odgovara na razne upite.


Nekad sam se pitao zašto Vodeće tijelo dozvoljava da se toliko govori protiv njih i nas, bez da javno reagiraju na sve te prozivke. Želio sam da dokažu kako su sve te optužbe pogrešne. Nisam razumio zašto izgleda kao da šute na sve to. Ali, moramo sve to sagledati u svjetlu Biblije, i ako razmotrimo primjer jednog posebnog čovjeka, razumjet ćemo zašto je Vodeće tijelo zauzelo takav stav. Također, razmotrit ćemo i načine na koje reagiraju na prozivke.

Koga su naprije napadali?

Kada su Isusa vrijeđali i govorili i širili laži o njemu, nije na isti način uzvraćao svojim protivnicima. (1.Pet.2:21-23) Sa vremena na vrijeme, on je šutio na sve to, jer je znao da neki jednostavno nisu bili zainteresirani čuti istinu (Luka 23:8-12) On je također šutio kad bi drugi izvrtali njegove riječi da bi ga još više lažno optuživali. (Luka 23:2)

Vrijedno je i napomenuti da su Isusa njegovi protivnici neumorno proganjali. Sazivali su sastanke i razne susrete sa jedinim ciljem da Isusa uhvate kako u nečem krivo govori. (Mt. 22:15) Čak su mu i laskali samo da bi nekako oslabili njegovu obranu (Mt. 22:16-18)

Znali su čak potpuno izgubiti kontrolu i izravno ga htjeli ubiti. (Mt. 26:4)
Slično tome, i nas sa svih strana progone ljudi koji nas jednostavno mrze. Ne prezaju od ničega i reći će bilo što protiv nas, samo da nekako prikriju pravu istinu. Aktivni su u tome da nas unište tako što vlastima prenose laži o nama, kako bi nas se ograničilo ili zabranilo naš rad. Mi to očekujemo, jer imamo zadatak svjedočiti za Isusa. (Mt. 5:11)

Ipak, unatoč svim tim optužbama i napadima, Isus nije nikada dozvolio da ga to odvrati od njegove službe. On je znao što je njegova misija i uzorno ju je ispunjavao. (Luka 4:43)

U vezi protivnika, svojim učenicima je rekao: "Pustite ih!" (Mt. 15:14)
I Vodeće tijelo ima misiju spašavanja ljudskih života, poput Isusa. To je zadatak da propovijedaju dobru vijest, i da pružaju duhovnu hranu Isusovim učenicima. (Mark 13:10, Mt. 24:45)
I zato razumijem zašto Vodeće tijelo ignorira protivnike i drži se predvođenja u propovijedanju i poučavanju.

Zašto promovirati laži?

Činjenica je da bi davanje replika na svaku optužbu i klevetu protiv nas služilo samo ovome:

a) to bi odvratilo Vodeće tijelo od njegovog pravog zadatka

b) time bi lažima i optužbama samo dali dodatni besplatni publicitet. Neka oni koji žele širiti laži o nama, sami troše svoje vrijeme i novac na to, a mi im nećemo u tome nikada i ničim pomagati. Klevetnicima ništa ne bi bilo draže od toga nego da se svađamo i raspravljamo sa njima o svemu što se govori o nama.

Imajmo na umu i to da osobe koje namjerno  šire lažne informacije o nama, zapravo nisu zainteresirane čuti ili utvrditi pravu istinu,jer bi inače odgovore na svoja pitanja tražili tako da se najprije obrate našoj zajednici na prikladan način. I ne bi najprije prodavali svoje priče medijima, a potom optuživali Vodeće tijelo jer ne reagira na takve prozivke i optužbe.

Sotona bi jako volio kad bi uspio postići da Vodeće tijelo i njegovi odbori provode sve svoje vrijeme "gaseći požare" koje potpaljuju naši protivnici. Sotona bi onda preko naših protivnika i otpadnika i medija, klevetama stalno potpaljivao nove "požare" koji bi zahtijevali beskrajan krug jurnjave da se odgovara na sve te optužbe i da ih se zaustavi. I kad bi Vodeće tijelo upalo u tu zamku, teško da bi moglo nastaviti obavljati svoje važne zadatke koje danas obavlja.

Zbilja, oni koji šire laži o nama, čine to u nadi da će izazvati reakciju Jehovinih svjedoka. Žele da postanemo ljutiti i ogorčeni. Žele da reagiramo na njihove laži, i da tako dobiju priliku da još više pune naše umove svojim otrovom, kako bi nas okrenuli protiv organizacije, koristeći nas kao svoje oružje. (Mt 24:49, Djela 20:30) IGNORIRAJMO I NJIH I NJIHOVE LAŽI. To je najzdravije za nas. (Ps 37:7, Izreke 11:12). Upijanjem njihovih informacija i upuštanjem u raspravu sa njima, koristimo samo njima.
"Ne odgovaraj bezumniku po ludosti njegovoj, da ne budeš i sam jednak njemu." (Izreke 26:4)

Ali, postoji način kako da ispravno reagiramo, bez da upadnemo u zamku rasprave sa njima.

Kako mi dajemo odgovor

Prema Mateju 11:18, Isus je jasno rekao da će ga ljudi kritizirati i govoriti laži o njemu, bez obzira što on činio. Rekao je:"Došao je Sin čovječji, koji jede i pije, a opet se govori:'Gle,izjelice i pijanice, prijatelja carinika i grešnika!..."

Je li Isus rekao da bi mu raspravljanje sa takvima bilo od ikakve koristi? Ili odgovaranje na sve te laži? NE. Jer je u posljednjoj rečenici tog istog biblijskog odlomka rekao:
" Mudrost opravdavaju djela njezina."
Nije rekao riječi, nego DJELA. Dakle, najbolje pobijanje svih optužbi protiv nas, postižemo svakodnevnim načinom života, djelima, koje ljudi mogu vidjeti i onda sami zaključiti jesu li optužbe protiv nas utemeljene ili nisu.

Vodeće tijelo vjeruje u sposobnost ljudi da prozru laži i kriva prikazivanja činjenica. Ljudi uglavnom mogu prozrijeti izmišljotine i laži. Oni znaju naše dobre motive i naša dobra djela i tako čuvamo svoj dobar glas.

To je razlog zašto nije potrebno da pozivamo velike televizijske kuće i dr. predstavnike medija da dođu sa kamerama u naše sjedište i da onda pred njima opovrgavamo sve te optužbe. Jehovini svjedoci na dobrom su glasu, čak i među onima koji se ne slažu sa nama. Međutim, postoji ispravan način kako da odgovorimo i ispravno postavimo stvari. Premda je Isus poučio svoje učenike da ignoriraju otpadnike, na neke je optužbe ipak davao odgovor. Kako onda i mi, možemo slijediti njegov primjer u tome?

Kontrolirajmo našu vlastitu poruku

Korist naših časopisa i naše internetske televizije je u tome da nam ti mediji omogućavaju da se Jehovinim svjedocima i zainteresiranim osobama diljem svijeta prenose točne, provjerene i jasne informacije i odgovori. To je jako važno u ovom društvu, u kojem mediji često imaju tendenciju zabavljati i gasiti žeđ široke javnosti sa "sočnim" pričama.  Tako je npr, naša internetska  televizija dala uvjerljive dokaze o tome kako štitimo svoju djecu od zlostavljača ( video: Anthony Morris: Zaštitimo svoju djecu )i kako smo usredotočeni na sprečavanje zlostavljanja djece, a ne samo da povremeno reagiramo na to.
Da smo se oslanjali na svjetovne medije da to prikažu javnosti, ti dokazi nebi bili prikazani.

Ostali primjeri uključuju naprimjer izvještavanje o nepravednoj presudi Vrhovnog suda Rusije i zabrani našeg djelovanja tamo. Mi smo sposobni informirati naše članove bez da se moramo oslanjati na druge medije, od kojih, se pri izvještavanju, mnogo tih medija oslanja na informacije koje dobiju od otpadnika. A kada se ipak obraćamo medijima, onda su to ugledni, provjereni mediji.

Baviti se činjenicama, a ne optužbama

Kada moraju odgovoriti na ozbiljan problem, Vodeće tijelo to čini preko uglednih medija. I kada se odluče odgovoriti putem medija, oni nastoje prenijeti javnosti jasnu poruku. Npr, kao odgovor na naš stav prema transfuziji krvi, 2016.g, predstavnik Jehovinih svjedoka u Kanadi, izjavio je:
"U Bibliji postoji više od 400 ukazivanja na krv ", i onda je objasnio zašto je krv sveta u Božjim očima. Onda ga je novinar nastojao pridobiti da komentira neke glasine o nekom pacijentu koji je odbio primiti transfuziju krvi. Naš brat jednostavno je izjavio da neće komentirati slučaj o kojem su činjenice oskudne, ali je ponovio poznate činjenice; Biblijsko gledište o krvi i naš stav o tome.

Pustimo neka naš ugled govori o nama

Odnedavno smo opet u središtu medija zbog nepravedne zabrane našeg djelovanja u Rusiji. Vrhovni sud Rusije označio nas je "ekstremistima", samo da bi imali izgovor ograničiti naša prava i slobode. Međutim, to je izazvalo reakciju mnogih neovisnih stručnjaka i javnosti, i mnogi od njih stali su na našu stranu, svjedočeći o nama kao mirnim građanima koji poštuju zakon. Jedan od stručnjaka izjavio je:"Ako su Jehovini svjedoci ekstremisti, mislim da smo onda i svi mi," što je potvrda našeg ugleda i dokaz da su optužbe lažne.

Bilo je i drugih optužbi, kao što su "vi razarate obitelj", a Europski sud za ljudska prava na to je odgovorio da .sukobe često uzrokuju članovi obitelji koji nisu Jehovini svjedoci zato što “ne prihvaćaju i ne poštuju slobodu vjeroispovijedi na koju članovi njihove obitelji imaju pravo”.

Dakle, na kraju, djela će reći puno više od riječi. Isusove riječi uvijek iznova pokazat će se istinite:
'Mudrost opravdavaju DJELA njezina'

Kako odgovoriti

Ako si Jehovin svjedok, možda će te jednom netko u službi upitati zašto naše Vodeće tijelo ne reagira na prozivke o njima. Što bi bilo dobro tad reći? Možda bi bilo dobro reći da Vodeće tijelo ne reagira, osim ako ne procijene da je stvarno potrebno na nešto odgovoriti, jer inače bi odgovaranjem na svaku optužbu ili laž, samo pomogli daljnjem reklamiranju takvih lažnih informacija.

Zapamtimo što je Isus rekao svojim učenicima, prema Mat. 15:14: "Pustite ih!"

Ako osoba nije zadovoljna takvim našim odgovorom, dajmo joj posjetnicu ili traktat koji će je uputiti na našu internetsku stranicu, na kojoj može saznati činjenice o nama, našim vjerovanjima i postupcima. A ako ima kakvih pitanja, možemo odgovoriti na njih na ponovnom posjetu.


Pročitajte više o ovoj temi ovdje
Zašto Jehovini svjedoci ne reagiraju na sve optužbe koje se iznose protiv njih?

Nema komentara :

Objavi komentar

svaki komentar koji sadrži vulgarnosti, uvrede po bilo kojoj osnovi, bit će brisan, a autor komentara blokiran.

Komentari koji se udaljuju od teme posta, bit će obrisani.