četvrtak, 4. svibnja 2017.

Trojstvo - nelogičnost i obmana

Prema trinitarijanizmu, jedini pravi Bog je trojedini Bog, biće koje se sastoji od tri osobe. Sada pokušajte biti iskreni prema sebi i upitajte se što je Isusov apostol Pavao stvarno mislio i htio nam reći kada je napisao sljedeće:

" 4 Dakle, u pogledu blagovanja mesa žrtvovana idolima, znamo: nema idola na svijetu i nema Boga do Jednoga. 5Jer sve kad bi i bilo nazovibogova ili na nebu ili na zemlji – kao što ima mnogo »bogova« i mnogo »gospodara«! – 6 nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu." (1.Kor. 8:4-6, KS)

Zapazite da Pavao ne identificira jednog Boga kao trojedno biće. On nije rekao: 'nama je jedan Bog, Trojedini Bog.'  Pavao jasno identificira jednog Boga, Oca. Dok trinitarijanci inzistiraju na tome da jedan Bog nije samo jedna osoba, Pavao identificira jednog Boga kao jednu osobu: Oca. Osim toga, Pavao ni Isusa ne identificira kao trojedno biće. Umjesto toga, on kaže da imamo jednoga Gospodina, Isusa Krista.

Iluzionisti vas radi svoje obmane žele držati usredotočene na jednu stvar, tako da nebiste primijetili drugu. Trinitarijanci, slično tome, žele svu pažnju zadržati na tome je li ili nije Isus i Duh sveti "Bog". I pri tome, skreću vašu pažnju sa pravog pitanja.

Jedini pravi Bog

U Ivanu 17:3, Isus izgovara jednu važnu tvrdnju:


"A ovo je život vječni:da upoznaju tebe,jedinoga istinskog Boga,i koga si poslao – Isusa Krista." (KS)

Oca... tebe, jedinog pravog Boga.

Kada se istakne ovaj biblijski stih, većina trinitarijanaca  reagira na ovaj način:

Ovaj stih ne kaže da je 'samo Otac pravi Bog'. Nego kaže da je Otac jedini pravi Bog. Otac je jedini pravi Bog. Sin je jedini pravi Bog i Sveti duh je jedini pravi Bog.

Razmislite na tren pažljivo o tome. Prema trojstvu, jedan pravi Bog je Trojedini Bog. Isprobajmo sad tu tvrdnju:

Otac je trojedini Bog, Sin je trojedini Bog, i Sveti duh je trojedini Bog.

Ne štima. Prema trinitarijanskoj doktrini, Otac nije Sin ili Sveti duh i obrnuto. Niti je bilo koji od njih troje Trojedini Bog, jer bi tako rekli da je jedna osoba tri osobe. Zašto to onda ne štima?
Vidjet ćete uskoro.

Ova doktrina ne naučava se nigdje u Bibliji. Trinitarijanci su do svojih zaključaka došli promatrajući izjave u nekoliko biblijskih stihova i zaključili da tri osobe čine jednog Boga, u jednoj naravi.

Neki trinitarijanci vole tvrditi da je njihova doktrina neshvatljiva, i za to koriste npr. Izaiju 55:8,9:

"»Jer misli vaše nisu moje misli i púti moji nisu vaši púti«, riječ je Jahvina. 9»Visoko je iznad zemlje nebo,tako su puti moji iznad vaših putova,i misli moje iznad vaših misli.«"

Ma stvarno? Božje misli nisu naše misli. Mi ovdje ne govorimo o Božjim mislima, nego o ljudskom procesu zaključivanja koji trinitarijanci koriste da bi definirali svoju doktrinu. Budući da ne postoje biblijski odlomci koji na bilo koji način govore da jednog Boga čine tri osobe, niti jedan trinitarijanac vam ne može pokazati svoju doktrinu bez da vam kaže da se oslonite na njihovo rezoniranje. Zato je, suludo, sa druge strane tvrditi, da je njihovo rasuđivanje nedokučivo, neshvatljivo.

Neki trinitarijanci vole reći da 'nauk o Trojstvu treba samo sa vjerom prihvatiti'. A što to točno trebamo 'prihvatiti sa vjerom'? Ova doktrina ne uči se nigdje u Bibliji. Što onda ti ljudi očekuju da netko prihvati? Jedino kad bi netko ispravno obrazložio ovu doktrinu, onda bi se, eventualno, moglo očekivati da to netko 'prihvati sa vjerom'. I zašto bi netko uopće želio slijepo prihvatiti što drugi ljudi kažu? Zar ne znamo da takvoj našoj reakciji nada se upravo svaki lažni učitelj? Bilo bi nerazumno slijepo, i bez pitanja, prihvatiti ono što drugi kažu. Isus i njegovi apostoli više puta nas upozoravaju da će biti ljudi, vukova u ovčijem runu, koji će nas htjeti zavarati sa iskrivljenim učenjima. A upravo takvi su ljudi, koji ne žele ni da pomislite da su njihova učenja pogrešna.

Sljedeći primjer prikazuje osnovni način na koji trinitarijanci tvrde da je njihovo razmišljanje i zaključivanje ispravno:

1. pretpostavka:  Biblija uči da postoji samo jedan Bog

2. pretpostavka: Biblija nas uči da postoje tri različite osobe koje se nazivaju Bog, i poznate su kao                               Otac, Sin i Duh sveti.

zaključak: tri osobe, Otac, Sin i Sveti duh su jedan Bog.


Zvuči uvjerljivo, zar ne? Pa... to bi trebalo zvučati uvjerljivo. Ako bar ne zvuči uvjerljivo, onda nitko u to ne bi povjerovao. Ali, nije stvar u tome zvuči li to uvjerljivo. I zablude zvuče uvjerljivo. Važno je vidjeti je li to dokazivanje uvjerljivo.

Doktrina o trojstvu je farsa, jer se ne može održati bez okolišanja činjenica, ili priznavanjem da je Isus drugi Bog, osim Trojednoga.

Pogledajmo kako takvo okolišanje činjenica, može lako dovesti do zablude:

U Bibliji čitamo da je Bog prvog čovjeka i prvu ženu nazvao "Adam".

U 1.Mojs. 1:27 piše da je Bog stvorio čovjeka na sliku svoju. Hebrejska riječ koja se ovdje koristi za čovjeka, je "Adam".  Također čitamo da je Bog stvorio "Adama" - muško i žensko. Isto čitamo i u 1.Mojs. 5:2: "Stvorio je muško i žensko. A u dan kad su bili stvoreni, on ih je blagoslovio i nazvao ih Adam."

Dakle, onda zaključimo da su Adam i Eva - Adam. Ovo zvuči slično kako trinitarijanci uče, zar ne? Isus je Sin Božji i Isus je Bog. Eva je Adamova žena i Eva je Adam. No, je li? Ne, Eva je adam, a ne Adam. Ona je čovjek, a ne biće Adam.

Pažljivo zapazite kako jedno veliko ili malo slovo mijenja definiciju riječi.  Adam znači prvi čovjek. Riječ "adam" jednostavno znači "čovjek" i može se odnositi na bilo kojeg čovjeka. I tako budemo u stanju od jedne biblijske izjave stvoriti apsurdnu tvrdnju da je Eva - Adam. Zvučalo je dobro, i još smo koristili Bibliju za to. Trinitarijanski argumenti i stvaraju se i raspadaju na isti način.

Trinitarijanci do svog apsurdnog zaključka stižu tako što u svojoj argumentaciji koriste dvije različite definicije riječi "Bog".

Pogledajmo još jednom njihove osnovne argumente.

1. Biblija uči da postoji samo jedan Bog.

2. Biblija uči da je jedan Bog - Trojedini Bog.

3. Zaključak: Svaka od tri osobe: Otac, Sin i Sveti duh su taj jedan Bog.


Njihov argument ne može štimati na ovakav način, zar ne? Trinitarijanci u svojoj argumentaciji koriste više od jedne definicije riječi "Bog", i to je razlog zašto ta doktrina ispada farsa.

1. Bog - božanska priroda / narav

2. Bog - osobno Biće


Ali, tu se stvari još više kompliciraju. Ustvari, u trinitarijanskoj doktrini postoji pet ili više definicija riječi "Bog":

1. Bog - božanska priroda / narav tri osobe
2. Bog - osoba koja je Isusov Otac
3. Bog - druga osoba koja je Očev Sin
4. Bog - još jedna osoba koja je Sveti duh
5. Bog - još jedan identitet koji je Trojedno biće

Ako ste do sada pažljivo pratili, možete vidjeti kako im je lako okolišati činjenice i stvoriti argument koji bi mogao "dobro zvučati" (jer uvijek koriste riječ "Bog"), ali na kraju njihov zaključak rezultira apsurdom, jer u svojoj argumentaciji koriste različite definicije riječi "Bog", kojima opisuju dva ili više različitih koncepata, kao što je vidljivo iz gore navedenih primjera.

U Bibliji, riječ "Bog" odnosi se na Stvoritelja, osobni identitet onoga koji je stvorio svemir. Međutim, trinitarijanci su stvorili druge definicije za riječ Bog, kao što smo već vidjeli.

Budući da Biblija Boga redovito identificira osobnim zamjenicama, kao što su "ON, njega, JA, mene", trinitarijanci su prisiljeni priznati da je njihov Trojedini Bog - jedno biće. Budući da odbijaju priznati da je jedno biće - jedna osoba, oni tvrde da je njihov Trojedan Bog - jedno biće i identitet, i da se zato za tog Boga može reći "JA, mene, ili ON, njega."


Pročitajmo Marko 12: 28-34:

 "A jedan od pismoznanaca, koji je pristupio i čuo njihovu raspravu, znajući da im je dobro odgovorio, upitao ga je: “Koja je zapovijed prva od svih?”+ 29 Isus je odgovorio: “Prva je: ‘Čuj, Izraele, Jehova, Bog naš, jedan je Jehova,+ 30 i ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom!’+ 31 Druga je ova: ‘Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe!’+ Nema druge zapovijedi veće od ovih.” 32 A pismoznanac mu je rekao: “Učitelju, dobro je i istinito što si rekao: ‘On je jedan i nema drugoga osim njega.’+ 33 I ljubiti ga svim srcem i svim razumom i svom snagom i ljubiti bližnjega kao samoga sebe vrijedi mnogo više od svih paljenica i drugih žrtava.”+ 34 Nato mu je Isus, vidjevši da je pametno odgovorio, rekao: “Nisi daleko od kraljevstva Božjeg.” I nitko više nije imao hrabrosti ispitivati ga.+"

Zapazili ste... 'On je jedan i nema drugoga.. 

Trinitarijanci žele da se samo usredotočite na to jesu li ili nisu Otac, Sin, i Sveti duh tri osobe koje čine jednog jedinog Boga. Žele skrenuti vašu pažnu sa činjenice, da je prema njihovoj vlastitoj doktrini, jedan jedini Bog - Trojedan Bog.  Oni ne žele da ih upitate gdje se to Trojedni Bog uklapa u njihove tvrdnje. Žele samo da je Trojedini Bog zaključak njihovih argumenata.


Lako je tvrditi da su tri stvari ustvari - jedna stvar. Tri osobe - jedan trio. Tri osobe - jedan tim. Tri osobe - jedna ljudska priroda..., itd, itd... Sve što trebate učiniti je da stavite tri stvari u jednu kategoriju.  Dakle, kada trinitarijanci tvrde da su tri osobe - jedan Bog, i time misle da su te tri osobe - jedna božanska priroda, time se lako može uvjeriti druge. Jer, slično tome, 8 000 000 000 ljudi su - jedno čovječanstvo - jedno tijelo.

Trinitarijanci bi željeli da ostanemo na ovome. Međutim, to nije sve. Postoji još jedan NETKO, još jedan ON. Taj jedan Bog Biblije ima osobni identitet.

Kad trinitarijanci kažu: "Otac je jedan Bog, Sin je jedan Bog, Duh sveti je jedan Bog", oni prešutno tvrde da riječ Bog znači "božanska priroda, narav. Dakle, time kažu: "Otac je jedna božanska narav, Sin je jedna božanska narav, Duh sveti je jedna božanska narav."

To je tako jednostavno, kao reći da su "troje, Adam, Eva i Abel - jedna ljudska narav."

Međutim, tu dolazimo do prekretnice. Trinitarijanci TAKOĐER, definiraju "jednog jedinog Boga" kao Trojedno Biće, Trojedni Bog. I sada više ne štima govoriti:"Otac je trojedini Bog, Sin je trojedini Bog, Duh sveti je trojedini Bog."   Vratimo se malo na njihovu "logiku".

Prilično je jednostavno stvoriti tvrdnju da su Otac, Sin i Duh sveti - jedna božanska narav. Isto kao što je lako tvrditi da su Adam, Eva i Kain - jedno grešno tijelo. Ali, Bog Biblije nije samo - narav, priroda. Bog Biblije je osobni identitet, koji ima božansku narav na isti način na koji Adam, koji je osobni identitet, ima ljudsku narav.I sada, budući da postoji samo jedan Bog, svaka tvrdnja da su Otac, Sin, i Sveti duh taj jedan Bog, je TAKOĐER tvrdnja da su svaki od to troje - jedan osobni identitet - onaj "JA", koji je stvorio svemir. Ali, u doktrini o trojstvu, svaka od te tri osobe nisu taj jedan "JA". Jer, u trinitarijanizmu, taj jedan "JA" trebao bi biti Trojedini Bog. A niti jedna od te tri osobe NIJE Trojedini Bog. Umjesto toga, svaka od te tri osobe, samo je jedna narav Trojedinog Boga.

I zato ta teorija dovodi do sljedećeg problema:

Isus je jedini pravi Bog ( a jedna božanska narav)

Isus nije jedini pravi Bog (onaj Trojedini Bog koji je stvorio svijet)

Dakle, vjerujem da ste razborita osoba, i da u ove dvije gore navedene izjave zapažate da se radi o ozbiljnoj prijevari. Da malo ilustriramo ovo "okolišanje" činjenica:

1.pretpostavka - Postoji jedan NETKO

2.pretpostavka - I Otac, i Sin i Sveti duh, svatko od njih je - taj NETKO.

zaključak: tri osobe - Otac, Sin, Sveti duh - su taj jedan NETKO.

LAŽ.

Sada slijedi najvažnije pitanje.
Kada Biblija kaže da postoji jedan Bog, odnosi li se to na NEKOGA, ili na NEŠTO?

U Bibliji se riječ Bog odnosi na NEKOG, na osobni identitet. Jedan je Jehova (Jahve) Bog, osobni identitet, Taj jedan, jedini Bog, nije samo "božanska narav"koju posjeduju tri osobe. Božanske naravi nisu stvorile svemir, jedinorođenog Sina, anđele... Jedan osobni identitet je to učinio. Jedan jedini, pravi Bog.


Marko 12: 28-34:

 "A jedan od pismoznanaca, koji je pristupio i čuo njihovu raspravu, znajući da im je dobro odgovorio, upitao ga je: “Koja je zapovijed prva od svih?”+ 29 Isus je odgovorio: “Prva je: ‘Čuj, Izraele, Jehova, Bog naš, jedan je Jehova,+ 30 i ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom!’+ 31 Druga je ova: ‘Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe!’+ Nema druge zapovijedi veće od ovih.” 32 A pismoznanac mu je rekao: “Učitelju, dobro je i istinito što si rekao: ‘On je jedan i nema drugoga osim njega.’+ 33 I ljubiti ga svim srcem i svim razumom i svom snagom i ljubiti bližnjega kao samoga sebe vrijedi mnogo više od svih paljenica i drugih žrtava.”+ 34 Nato mu je Isus, vidjevši da je pametno odgovorio, rekao: “Nisi daleko od kraljevstva Božjeg.” I nitko više nije imao hrabrosti ispitivati ga.+"


Isus i taj židovski pismoznalac, shvatili su da riječi "Bog naš je jedan", znače da je Bog jedan 'ON', a ne jedna narav.


Neka nam korištenje riječi ON, umjesto riječi Bog pomogne da to shvatimo:

1.Pretpostavka - Postoji jedan ON.
TOČNO.

2.Pretpostavka - Otac, Sin, Duh sveti, svaki od njih je jedan ON.
NETOČNO.

Zaključak -  tri osobe - Otac, Sin, Sveti duh su jedan ON.
NETOČNO.


U  trinitarijanstvu postoji jedan Bog, Trojedini Bog, a Isus je "još jedan Bog". On sigurno nije Trojedini Bog. Dakle, kada se prema doktrini trojstva kaže da je Isus Bog, to znači "Isus je božanski po naravi", jer to ne može značiti "Isus je taj jedan Trojedini Bog. Dakle, njihova vlastita doktrina dovodi do tvrdnje da postoji jedan Trojedini Bog i da je Isus još jedan Bog. I zbilja, na taj isti način, i Otac je još jedan Bog. Različite definicije Boga (definiranjem različitih identiteta) znači da imaju različite Bogove, različite Jahve, različite Gospodine. Ili ako tvrde da je Isus taj jedini pravi Bog, onda Trojedini Bog postaje još jedan Bog.

To se može dodatno prikazati ovako. 1.Kor. 8:6 - Pavao kaže da imamo jednog Gospodina, Isusa Krista. Citirajte ovaj stih i upitajte trinitarijanca:

Je li njegov jedan Gospodin, Isus Krist? Nakon što odgovori, upitajte ga, je li njegov jedan Gospodin, Isus, ili Otac, ili Sveti duh, ili Trojedini Bog?


ZAKLJUČAK:


Trinitarijanci vas nastoje uvjeriti da je Isus jedan Bog. Ali, u isto vrijeme žele vas uvjeriti da je Trojedini Bog taj jedan Bog. Isus nije taj jedan Bog, jer je Trojedini Bog taj jedan Bog, a Isus nije Trojedini Bog. Dakle, oni ili moraju prihvatiti da postoje dva Boga. Onaj Bog koji je Isus, i onaj koji to nije. Ili, moraju priznati da je njihova doktrina neispravna. Njihova jedina druga preostala opcija je poricanje."Dakle, u pogledu blagovanja mesa žrtvovana idolima, znamo: nema idola na svijetu i nema Boga do Jednoga. Jer sve kad bi i bilo nazovibogova ili na nebu ili na zemlji – kao što ima mnogo »bogova« i mnogo »gospodara«! – nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu. "(1.Kor. 8:4-6, KS)


Dakle, postoji jedan Bog, Otac, a tu je i jedan Gospodin, Isus Krist. I taj jedan Bog, Otac, je Bog tog jednog Gospodina, Isusa Krista.

Ne obožavajte ni jednog drugog Boga, osim onoga kojeg je Isus obožavao i služio mu.

Moraju li ljudi biti teolozi da bi 'upoznali jedinog pravog Boga i Isusa Krista kojeg je poslao?'
Ako moraju, kako to da je samo mali broj obrazovanih židovskih religioznih vođa priznao Isusa kao Mesiju? Isusovi učenici bili su obični, ponizni ljudi, a ne religiozne vođe. Umjesto toga, njegovi su vjerni učenici bili ponizni stočari, ribari, poreznici, domaćice, liječnici i dr. Ti obični ljudi bili su toliko sigurni u ono što ih je Isus naučio o Bogu da su bili sposobni to prenositi drugima i bili su spremni čak umrijeti za svoja uvjerenja. (Mat. 15:1-9, 21:23-32, 43; 23:13-36; Ivan 7:45-49, Djela 4:13)

Ako je pravi identitet Boga zaista "nedokučiva tajna", onda bi biblijski stihovi poput Ivana 17:3, zapravo bili jako zbunjujući: "A da bi dobili vječni život... trebaju dobro upoznati tebe, jedinog pravog Boga."

Bog sigurno nije tako okrutan da bi nam rekao da ga trebamo dobro upoznati da bi mogli dobiti vječni život, a da onda nebismo ga mogli dobiti jer je Njegov identitet "nedokučiva tajna".

Vidite li, koliko ozbiljan prijestup rade oni koji kroz doktrinu o trojstvu obmanjuju ljude,i tako ih udaljuju i od Boga i od izgleda da dobiju vječni život?

5. Mojs. 18:18-20: “Podignut ću im proroka između braće njihove, kao što si ti [Mojsije]. I stavit ću riječi svoje u usta njegova da im govori sve što mu zapovjedim. A onaj koji ne posluša riječi mojih koje će on govoriti u ime moje, taj će preda mnom odgovarati za to. Ali prorok koji bi se usudio govoriti u ime moje ono što mu nisam zapovjedio da govori ili koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.” 

Jedini pravi Bog, NIJE zapovijedio da u njegovo Ime se širi laž da je on nekakvo trojedno biće. Jahve to nije zapovjedio. To su lažni proroci koji 'govore u ime drugih (lažnih) bogova'
Oni će odgovarati pred Njim, jedinim pravim Bogom. 
Zapazite, koliko se Isus razlikovao od njih. Jasno i iskreno,Isus je rekao: “Ništa ne činim sam od sebe, nego govorim onako kako me Otac naučio” (Ivan 8:28); “ja sam došao u ime Oca svojega (Ivan 5:43). Rekao je i ovo: “Tko govori sam od sebe, traži svoju slavu” (Ivan 7:18).

Zato, upoznajte dobro jedinog pravog Boga, i njegovog Sina, kojeg je poslao da nam pokaže put. I kad ga upoznate, vidjet ćete kako je istina o njemu i divna i jednostavna, za razliku od laži i obmane zvane trojstvo.1 komentar :

svaki komentar koji sadrži vulgarnosti, uvrede po bilo kojoj osnovi, bit će brisan, a autor komentara blokiran.

Komentari koji se udaljuju od teme posta, bit će obrisani.