četvrtak, 1. lipnja 2017.

Prihvaćaju li Jehovini svjedoci Isusa za svoga Spasitelja?

Nitko ne može postati Jehovin svjedok dok ne prihvati Isusa kao svog spasitelja. Međutim, biblijski je netočno tvrditi da je Isus naš Glavni Spasitelj.

Činjenica da se moramo "moliti u Isusovo ime" da bi bili spašeni, ne negira činjenicu da se moramo moliti Kristovom Bogu, Jehovi. To je zato jer je Jehova začetnik spasenja, a Krist je "zastupnik, posrednik ili knez" spasenja.

Svima nam je potrebno spasenje od Boga
Ustvari, i samo značenje Isusovog imena otkriva nam tko je naš glavni Spasitelj. Na hebrejskom, Isusovo ime znači "Jehova Spasitelj", ili "Jehova je spasenje". Moramo prihvatiti Isusa za svog spasitelja, jer ga je Bog odredio kao "sredstvo"spasenja. Jehova nas može spasiti preko Isusa. Isus je "posrednik" spasenja koje dolazi od Boga.


"Jer jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Krist Isus, " (2.Tim.2:5)

'Glavni Zastupnik spasenja' (Hebr.2:10)

"Njega je Bog uzvisio sebi zdesna kao Vođu i Spasitelja, da bi se Izrael mogao pokajati i dobiti oproštenje grijeha." (Djela 5:31)

"Jedinom Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu, pripada slava, veličanstvo, moć i vlast oduvijek i sada i zauvijek. Amen." (Juda 1:25)

Osim toga, Biblija izričito pokazuje da se i drugi mogu nazivati "spasitelji". Sam Bog kaže da ima i drugih koje je On osobno poslao svom narodu kao "spasitelje". (Suci 3:9, 15; 2.Kralj. 13:5, Neh. 9:27, Iza.19:20) Jesu li ovo bili lažni spasitelji?
Je li činjenica da su to bili "spasitelji" znači da Jehova nije bio njihov spasitelj? Naravno da ne!

Jehova je koristio svoje predstavnike da bi spasio svoj narod, ali, jedino ON SAM, bio je Izvor i Začetnik tog i svakog drugog spasenja. Dakle, bilo tko (uključujući i Isusa Krista) tko je djelovao ili djeluje kao spasitelj, je posrednik kojeg Bog koristi da omogući spasenje.
Posrednici nisu Izvor spasenja. Bog je poslao Isusa, kao svog najvećeg predstavnika, da spasi čovječanstvo, ali, Jehova je Spasitelj - Izvor i Začetnik tog Spasenja.

Svaku titulu i položaj koji Isus ima, dobio je od svog Oca i Boga, Jehove (Jahve).

"A Isus im je pristupio i rekao:"Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji." (Mat.28:18)

"Sve mi je predao Otac moj." (Mat.11:27)

"I da vlašću koju si mu dao nad svim ljudima dade vječni život svima koje si mu dao." (Ivan 17:2)

Da bi postao "spasitelj", Isusa je na taj položaj morao uzvisiti i postaviti Bog.

"Njega je Bog uzvisio sebi zdesna kao Vođu i Spasitelja." (Djela 5:31)

"I da vlašću koju si mu dao nad svim ljudima dade vječni život svima koje si mu dao." (Ivan 17:2)

Isus je "vrata" koja vode do spasenja, a ne Začetnik života.

"Ja sam vrata. Tko uđe kroz mene, bit će spašen." (Ivan 10:9)

I sam Krist gledao je na Jehovu, svog Boga i Oca kao na SVOG vlastitog spasitelja. (Hebr.5:7, Ivan 12.27)

Prema tome, Jehova Bog je Začetnik, Autor, Izvor spasenja, ali, drugi su služili kao njegovi zastupnici ili sredstvo preko kojeg je Jehova prouzročio da se njegov naum za spasenje provede. Slično tome, Krist je Božje najistaknutije 'sredstvo' spasenja. Biblija to jasno ističe:


"Jedinom Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu, pripada slava, veličanstvo, moć i vlast oduvijek i sada i zauvijek. Amen." (Juda 1:25)

Dakle, biblijski je neutemeljeno i logički pogrešno tvrditi da to što je Isus Krist naš spasitelj, isključuje mogućnost da itko drugi, pa ni Jehova Bog, bude spasitelj.

Dokazana je činjenica da kršćani trebaju zazivati i biti poznati pod Božjim imenom, Jehova, i da njihovo spasenje ovisi o poznavanju i korištenju tog imena. (Mat.6:9, Ivan 5:43, 10:25, 12:28, 17:6,11,12,26 ; Djela 2:21, 5:14, Rim.3:29, 10:13, Joel 2:32, Sef.3:9, 1.Tim.2:19 / citiranje hebr. odlomaka: Djela 15:2, 12-14/ Iza. 55:5, Amos 9:11, 12.

Dakle, Jehovini svjedoci prihvaćaju Isusa Krista kao svog spasitelja, kojeg je Jehova Bog, Začetnik i naš Glavni Spasitelj, stvorio, uzvisio i poslao kao spasitelja koji će ispuniti njegov naum o spasenju čovječanstva.

Tko god tvrdi da je prihvatio Isusa za Spasitelja, a odbacuje jasnu biblijsku činjenicu da je njegov i naš Bog i Otac, Jehova, Tvorac i Začetnik našeg spasenja, u velikoj je zabludi. Da bismo uistinu bili spašeni,trebamo prihvatiti činjenicu koju je i sam Isus naučavao, da je samo Jehova Izvor spasenja.pročitajte više na:

Što je spasenje?

Nema komentara :

Objavi komentar

svaki komentar koji sadrži vulgarnosti, uvrede po bilo kojoj osnovi, bit će brisan, a autor komentara blokiran.

Komentari koji se udaljuju od teme posta, bit će obrisani.