četvrtak, 8. rujna 2016.

Ruševine, razvaline, pustoš

Kritičari tvrde da Danijel, kada spominje "pustoš", ustvari ne misli na doslovnu pustoš, nego nešto drugo.

Neki idu toliko daleko u tumačenju Danijelovih riječi, govoreći da je bilo više opustošenja, a ne samo jedno, koja su ukupno trajala 70 godina. Na taj način, dobivaju prostora za svoju teoriju da je Jeruzalem mogao ostati naseljen još 20 godina nakon početka 70 godina pustoši ( sa  kraljem, svećenstvom i hramskom službom), i da je, na neki način i on "simbolično" razoren, budući da je cijela zemlja oko njega, navodno već bila opustošena. (iz prethodnog poglavlja, vidljivo je zašto ta teorija ne drži vodu)
Biblija jasno kaže da je Jeruzalem bio razrušen i pust
punih sedamdeset godina
Biblija jasno dokazuje da ostatak Judine zemlje nije bio opustošen prije Jeruzalema. Ideja da se radilo o više vrsta opustošenja, ne postoji ni u jednom Jeremijinom proročanstvu, kao ni kod drugih biblijskih proroka.

Dakle, očito da zagovornici teorije o 587pne, izvlače puno više iz izvorne hebrejske riječi, koja jednostavno znači opustošenje.

Izvorna riječ koja se u hebrejskim spisima koristi za opuštošenje je chorbah (ponekad pisano kao horvot). Ta riječ, jednostavno znači ruševine, ili da je nešto u ruševinama. Npr, ako je kuća teško oštećena i napuštena, moglo bi se reći da je chorbah, ili u "ruševinama", ili "opustošena".Evo kako je u raznim prijevodima, u Danijelu 9:2, prevedena riječ chorbah:

The New Living Translation: “Jerusalem must lie desolate for seventy years.”

The Bible in Basic English: “the making waste (pustoš)of Jerusalem was to be complete, that is, seventy years.”

Young's Literal Translation: “concerning the fulfilling of the wastes (pustoš) of Jerusalem -- seventy years”

God's Word translation: “The LORD had told the prophet Jeremiah that Jerusalem would remain in ruins (u ruševinama) for 70 years.”

The Good News Translation: “the seventy years that Jerusalem would be in ruins (u ruševinama, razrušen)”

New Century Version: “Jerusalem would be empty ruins (pust i razrušen) for seventy years.”

Contemporary English Version: “Jerusalem will lie in ruins ( ležati u ruševinama) for seventy years.”


Dakle, lako se može shvatiti što je Danijel htio reći. Prema onome što je on pročitao u knjizi Jeremije, Jeruzalem je trebao biti nenastanjen, razrušen, pust, napušten punih 70 godina. Nedvosmisleno i jasno.

Zanimljivo je spomenuti, da postoji još jedna  riječ, koju NWT prevodi slično, sa "počivala pusta", a to je hebrejska riječ, shamem (ili, shama) U 2. Ljetopisa 36:20,21, piše da je kralj Nebukadnezar "One što su umakli maču odveo u zarobljeništvo u Babilon. I bili su sluge njemu i sinovima njegovim, dok nije zavladalo kraljevstvo perzijsko, 21 da bi se ispunila riječ Jehovina koju je objavio ustima Jeremijinim, dok zemlja nije nadoknadila počinke svoje. Zemlja je počivala sve dane dok je bila pusta, dok se nije navršilo sedamdeset godina."

Prema rječniku Theological Word Book of the Old Testament, riječ shamem znači, "biti nenastanjen, oskvrnjen, opustošen.


Pogledajmo još neke druge prijevode:

God's Word translation: “While it lay in ruins,(ležao u ruševinama) the land had its 70 years of rest.”

Contemporary English translation: “Judah was an empty desert (prazna pustoš), and it stayed that way for seventy years, to make up for all the years it was not allowed to rest.”

New Life Version: “For the seventy years that the land was not being used,(zemlja bila neobrađivana) the Day of Rest was kept.”

New International Reader's Version: “It rested. That deserted land wasn't farmed (zemlja neobrađivana) for a full 70 years.”

New International Version (UK): “The land enjoyed its Sabbath rests; all the time of its desolation it rested,(ležala pusta) until the seventy years were completed.”

Dakle, ne postoji nikakva osnovana sumnja oko značenja te riječi, kao što se vidi iz ovih biblijskih stihova. Ne mogu biti jasnije i preciznije u onome što kažu. Sva zemlja, posebno sa svojim glavnim gradom, Jeruzalemom, bila je razrušena, nenastanjena, pusta.

Vratimo se na Jeremijino proročanstvo o ovih 70 godina pustoši, i naći ćemo daljnje dokaze.
Npr, u Jeremiji 4:27, 29b, piše: "Cijela će zemlja biti u pustoš pretvorena, a ja ću je sasvim uništiti...  Svi su gradovi napušteni, nitko ne živi u njima.

U Jeremiji 9:11, piše: " Pretvorit ću Jeruzalem u hrpu kamenja, u brlog šakalski. Gradove Judine pretvorit ću u pustoš, ostat će bez stanovnika.

Dakle, jasno se vidi da su i Juda, i Jeruzalem i svaki njihov grad, postali potpuno pusti, nenastanjeni.


U 2. Ljetopisa, nalazi se osvrt na cijeli prorečeni period od 70 godina:

 19 I spalio je (Nebukadnezar) dom pravoga Boga i srušio zid jeruzalemski. Sve utvrđene dvore spalio je vatrom, a i sve dragocjenosti u njima, i tako je sve uništio.

20 One što su umakli maču odveo je u zarobljeništvo u Babilon. I bili su sluge njemu i sinovima njegovim, dok nije zavladalo kraljevstvo perzijsko,

21 da bi se ispunila riječ Jehovina koju je objavio ustima Jeremijinim, dok zemlja nije nadoknadila počinke svoje. Zemlja je počivala sve dane dok je bila pusta, dok se nije navršilo sedamdeset godina.

22 Prve godine Kira, kralja perzijskoga, da se ispuni riječ Jehovina objavljena ustima Jeremijinim, potaknuo je Jehova srce perzijskoga kralja Kira te je on dao da se i usmeno i pismeno po svemu kraljevstvu njegovu objavi: 23 “Ovako kaže Kir, kralj perzijski: ‘Sva kraljevstva zemaljska dao mi je Jehova, Bog nebeski, i on mi je naložio da mu sagradim dom u Jeruzalemu, u Judi. Tko je god među vama od svega naroda njegova, neka Jehova, Bog njegov, bude s njim, pa neka ide!’”
Jeruzalem je bio  'chorbah' punih 70 godina


U gore navedenim riječima nalazi se logičan i jasan slijed događanja. Iz njih saznajemo kad je period 70 godina počeo i kad je završio. Najprije čitamo o razorenju Jeruzalema i odvođenju preostalih stanovnika u zarobljeništvo. Zatim, zemlja je bila pusta (sada doslovno pusta, nakon opustošenja Jeruzalema), i tako ispunila 70 godišnji sabatni počinak. Period 70 godišnje pustoši završio je povratkom židova u zemlju.

Prorok Danijel, ispravno je razumio točan broj godina prorečene pustoši.

" Ja, Danijel, razumio sam iz knjiga broj godina koje se, prema riječi koju je Jehova uputio proroku Jeremiji, imaju navršiti nad opustošenim Jeruzalemom, naime sedamdeset godina  "
(Danijel 9:2, NWT)


ZAKLJUČAK:

  • Riječ chorbah, koja se koristi za opustošenje, znači 'biti razrušen'
  • Danijel izričito kaže da je Jeruzalem bio u chorbah punih 70 godina
  • Biblija jasno pokazuje da je 70 godina pustoši počelo nakon uništenja Jeruzalema
Nema komentara :

Objavi komentar

svaki komentar koji sadrži vulgarnosti, uvrede po bilo kojoj osnovi, bit će brisan, a autor komentara blokiran.

Komentari koji se udaljuju od teme posta, bit će obrisani.