utorak, 24. srpnja 2018.

Što kaže Biblija - tko su otpadnici i koji je ispravan stav prema njima?

Još davne, 1909, tadašnji predsjednik Društva Stražarske Kule, C.T. Russell, pisao je o onima koji su napustili Jehovin duhovni stol i nakon toga počeli zlostavljati svoje bivše suradnike:

"Svi koji su se odcijepili od Društva i njegovog djela, umjesto da napreduju i izgrađuju se u vjeri i u milostima duha, izgleda da postupaju sasvim suprotno - pokušavaju naštetiti cilju kojem su i sami nekad težili, i , sa manje ili više buke, postupno tonu u zaborav, nanoseći štetu samo sebi i drugima koji imaju isti svadljivi duh.
Ako neki misle da mogu imati dobre ili bolje izvore hrane na drugim duhovnim stolovima, ili da sami mogu bolje brinuti za sebe - neka idu svojim putem ... Dok mi nikome ne branimo da ode bilo gdje da nađe hranu i svjetlo koje mu odgovara, oni koji postaju naši protivnici, zauzimaju potpuno drukčiji stav.
Umjesto da, slikovito rečeno, "muški" kažu: "Našao sam nešto bolje - zbogom!", oni pokazuju gnjev, zloću, mržnju, svadljivost, "djela tijela i Đavlova djela", u mjeri u kojoj nam to svjetovni ljudi nikad nisu pokazivali. Kao da su cijepljeni ludilom, sotonskim bjesnilom. Neki od njih udaraju nas i onda tvrde da smo mi udarali njih. Spremni su govoriti i pisati najgore laži, čak i sami sebe ponižavati, samo kako bi nama nekako naštetili."

   A što kaže Biblija?
Trebamo li očekivati da će se unutar kršćanske skupštine pojavljivati otpadnici?

 • 1. Timoteju 4:1
  • A nadahnuta objava izričito kaže da će u budućim vremenima+ neki otpasti+ od vjere, slušajući zavodljive nadahnute objave+ i učenja demona,

 • 2. Solunjanima 2:3
  • Neka vas nitko ne zavede ni na koji način, jer taj dan neće doći dok najprije ne dođe otpad+ i ne otkrije se+ čovjek bezakonja,+ sin propasti.+

Biblija nam otkriva i po kojim ćemo obilježjima prepoznati otpadnike: • 2. Petrova 2:1
  • No u narodu je bilo i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja.+ Oni će neprimjetno uvesti razorne sljedbe i odreći se vlasnika koji ih je kupio,+ te navući na sebe brzu propast.

 • 2. Petrova 2:3
  • I u svojoj će vas lakomosti iskorištavati lažljivim riječima.+ Ali osuda koja im je davno izrečena+ ne kasni i propast njihova ne drijema.+

Otpadnici možda kažu da vjeruju u Krista, ali, zanemaruju propovijedanje i poučavanje koje je dodijelio svojim sljedbenicima:

 • Luka 6:46
  • 46 Zašto me, dakle, zovete ‘Gospodine! Gospodine!’ a ne činite ono što govorim?+
 • Matej 28:19, 20
  • 19 Zato idite i načinite učenike+ od ljudi iz svih naroda,+ krsteći+ ih u ime Oca+ i Sina+ i svetog duha,+ 20 učeći+ ih da drže+ sve što sam vam zapovjedio!+ I evo, ja sam s vama+ u sve dane do svršetka ovoga poretka.”*+
 • Matej 24:14
  • 14 I ova dobra vijest+ o kraljevstvu+ propovijedat će se po svemu svijetu* za svjedočanstvo svim narodima,+ i tada će doći kraj.+

Oni mogu tvrditi da služe Bogu, ali, odbacuju njegove predstavnike, vidljivi dio njegove organizacije:


 • Juda 8
  • Usprkos tome, i ovi ljudi, koji se prepuštaju snovima,+ isto tako kaljaju tijelo i ne poštuju one koji nad njima imaju vlast+ i pogrdno govore o slavnima.+

 • Juda 11
  • 11 Teško njima, jer su pošli putem kojim je išao Kajin+ i radi nagrade srljali u grijeh kao Bileam+ i izginuli zbog buntovnih riječi+ kao Korah!+
 • 4. Mojsijeva 16:1-3
  • 16 Korah,+ sin Ishara,+ sina Kehata,+ sina Levijeva,+ pobunio se s Datanom+ i Abiramom,+ sinovima Elijabovim,+ te Onom, sinom Peletovim — potomcima Rubenovim.+ I oni su ustali na Mojsija zajedno s dvije stotine i pedeset ljudi između sinova Izraelovih, poglavara zajednice, koje se pozivalo na skupštinu i koji su bili ljudi na glasu. Skupili su se protiv+ Mojsija i Arona, govoreći im: “Dosta je bilo! Jer sva je zajednica sveta,+ svi u njoj, i Jehova je među njima.+ Zašto se onda uzvisujete nad zajednicom Jehovinom?”+

 • 11 Zato ste se ti i sva tvoja družina skupili protiv Jehove.+ Jer što je Aron da protiv njega gunđate?”+
 • 19 Kad je Korah skupio protiv njih svu zajednicu+ na ulazu u šator sastanka, svoj se zajednici pokazala slava Jehovina.+
  20 I Jehova je rekao Mojsiju i Aronu: 21 “Odvojite se+ od te zajednice da ih odmah pobijem!”+

Ne samo da napuštaju istinsku vjeru, već i "tuku" svoje bivše suradnike, koristeći javnu kritiku, šire lažne i izvrnute informacije, itd, samo da ometaju njihov rad; napori tih otpadnika posvećeni su uništenju, a ne izgradnji:

 • Matej 24:45-51
  • 45 Tko je dakle vjerni i razboriti rob+ kojeg je gospodar njegov postavio nad slugama svojim, da im daje hranu u pravo vrijeme?+ 46 Sretan+ je taj rob ako ga gospodar njegov, kada dođe, nađe da tako radi! 47 Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svom imovinom svojom.+
   48 No ako bi taj rob bio zao i rekao u srcu svojemu:+ ‘Gospodar moj kasni’,+49 pa bi počeo tući druge robove te jesti i piti s pijanicama, 50 gospodar tog roba doći će u dan kad to ne očekuje i u čas+ kad ne sluti 51 i najstrože će ga kazniti+ i odrediti mu mjesto među licemjerima. Ondje će plakati i škrgutati zubima.+
 • 2. Timoteju 2:16-18
  • 16 A izbjegavaj isprazne razgovore koji skvrne što je sveto,+ jer će oni koji tako govore sve više tonuti u bezbožnost+ 17 i njihova će se riječ širiti kao gangrena.+ Među njima su Himenej i Filet.+ 18 Ti su ljudi odstupili od istine,+ govoreći da je uskrsnuće već bilo,+ te nekima potkopavaju vjeru.+
Da li bi vjerni kršćani trebali izražavati dobrodošlicu otpadnicima, bilo osobno, bilo da čitaju njihovu literaturu:

 • 2. Ivanova 9, 10
  • Tko god ide predaleko+ i ne ostaje+ u Kristovom učenju, nema Boga.+Tko ostaje u tom učenju, taj ima i Oca i Sina.+ 10 Ako tko dođe k vama, a ne donosi to učenje, ne primajte ga u svoj dom+ niti ga pozdravljajte!+
 • Rimljanima 16:17, 18
  • 17 Molim vas, braćo, budite na oprezu zbog onih koji stvaraju podjele+ i navode druge da se spotiču u vjeri, protivno učenju+ kojem ste poučeni, i klonite ih se!+ 18 Jer takvi ne robuju našem Gospodinu Kristu, nego željama svojega tijela,*+ te slatkim i laskavim riječima+ zavode srca bezazlenih.

JE LI štetno, zbog osobne znatiželje istraživati razmišljanja otpadnika:

 • Izaija 32:6
  • jer će bezumnik govoriti bezumno+ i srce će njegovo zlo smišljati,+ da otpad učini+ i da govori laži o Jehovi, da gladnoga ostavi prazna želuca*+ i da žednoga ostavi bez pića. (usporedi Izaiju 65:13, 14)


Koliko je otpadništvo ozbiljan grijeh:


 • 2. Petrova 2:1
  • No u narodu je bilo i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja.+ Oni će neprimjetno uvesti razorne sljedbe i odreći se vlasnika koji ih je kupio,+ te navući na sebe brzu propast.
 • Job 13:16
  • 16 ...jer otpadnik pred njega ne može doći.+
 • Hebrejima 6:4-6
  • Jer one koji su jednom prosvijetljeni+ i okusili su nebeski dar+ i primili sveti duh+ i okusili+ vrsnu riječ Božju i sile poretka* koji dolazi,+ a potom su otpali,+ nije moguće opet dovesti do pokajanja,+ jer sami ponovno na stup pribijaju* Sina Božjeg i izvrgavaju ga ruglu.+


OTPADNIŠTVO - formalno istupanje ili napuštanje, odricanje neke religije, posebno, iz bezvrijednih motiva. U tehničkom smislu, onako kako ga ponekad bez pogrdnog prizvuka koriste sociolozi, ovaj izraz ukazuje na odricanje i kritiziranje, ili protivljenje bivšoj religiji. Osoba koja djeluje otpadnički, je otpadnik, ili netko tko širi otpad.  Riječ je izvedena iz grč. αποστασία (apostasia), i znači - dezerterstvo, pobuna. 

Bryan R. Wilson, koji je bio profesor sociologije na Oxfordu, napisao je da otpadnici od novih religioznih pokreta, uglavnom, traže opravdanje za sebe, nastoje "oblikovati" svoju prošlost i pronaći izgovore za svoju nekadašnu vjersku pripadnost, tako što optužuju svoje nekadašnje, najbliže suradnike. Wilson također osporava pouzdanost svjedočenja otpadnika, za koje kaže da ih njihova osobna povijest uvijek predisponira kao one koji su, navodno, prijevarom, manipulacijom ili prisilom, pristali biti angažirani u skupinu, koju sad osuđuju. I zato je opravdana sumnja, da djeluju iz osobne motivacije - da nađu izgovore za sebe, i da ponovno steknu samopoštovanje, tako što se prikazuju žrtvama, a kasnije kao otkupljeni križari."

Lonnie D. Kliever, redoviti  profesor religijskih studija na južnom metodističkom sveučilištu, piše:

"Nemojmo zanijekati da ti predani i odvažni protivnici novih religija, u javnosti, na akademijama i sudovima prezentiraju iskrivljenu sliku tih religija, na temelju svoje dostupnosti i žudnje da svjedoče protiv svojih bivših vjerskih suradnika i aktivnosti. Ti otpadnici uvijek djeluju po scenariju, po kojem opravdavaju sebe, tako što odgovornost za svoje postupke prebacuju na bivšu vjersku zajednicu. Ustvari, različiti scenariji "ispiranja mozga" koji se tako često prišivaju novim vjerskim pokretima, većinom su od strane socijalnih i religioznih znastvenika odbačeni, kao ništa više nego proračunati napori da se, u očima vladinih službi i javnog mijenja, diskreditiraju uvjerenja i prakse nekonvencionalnih religija. Čak se i svjedočanstva dobrovoljnih odmetnika, koji nisu tako javno usmjereni protiv bivše religije, treba uzeti sa dozom opreza, jer i oni tumače svoje prošlo vjersko iskustvo u svjetlu sadašnjih nastojanja da ponovno uspostave vlastiti identitet i samopoštovanje. Ukratko, otpadnici od novih religija, ne zadovoljavaju standarde osobne objektivnosti, stručne kompetencije." (pročitajte više na The RELIABILITY of APOSTATE TESTIMONY ABOUT NEW RELIGIOUS MOVEMENTS)

Vjerski učenjaci rutinski su otkrili da svjedočanstva i javni iskazi otpadnika nisu pouzdani.
 U svojoj knjizi, "Politika religijskog otpadništva: uloga apostola u preobrazbi religijskog pokreta", prof. David Bromley, sa Odsjeka za sociologiju i antropologiju Sveučilišta Commonwealth, Virginia, objasnio je kako pojedinci koji odluče napustiti vjeru koju su odabrali, moraju postati prema njoj kritični, kako bi opravdali svoj odlazak. Time sebi otvaraju vrata, kako bi se regrutirali i koristili neku drugu organizaciju koja nastoji iskoristiti njihovo svjedočanstvo protiv njihove bivše religije. Međutim, nepristani mogu sa pravom postaviti pitanje: "Ako je ta grupa takvo zlo kao što on sada tvrdi, zašto je uopće pristao biti dio toga?" U svom procesu objašnjavanja kako je on sam bio zaveden i kako bi potkrijepio svoje najgore strahove o toj bivšoj religiji, otpadnik će najčešće naslikati karikaturu bivše zajednice, koja je odraz većinom njegove sadašnje uloge kao otpadnika, a daleko manje odražava njegovo stvarno iskustvo sa tom grupom."

John Gordon Melton, američki je vjerski učenjak, koji je osnovao Institut za proučavanja religije u Americi, i trenutno je stručnjak za istraživanje religije i novih vjerskih pokreta, na Odjelu za religijske studije na Kalifornijskom sveučilištu u Santa Barbari. Dok je svjedočio kao vještak u tužbama, rekao je da se prilikom istražnih radnji ne treba oslanjati samo na neprovjereno svjedočenje bivših članova, jer neprijateljski nastrojeni bivši članovi uvijek će zasjeniti istinu i zaokupiti se proporcionalno manjim incidentima, i pokušati ih prikazati kao velike incidente. Melton slijedi i argumentaciju L. Cartera i D. Bromleya, i tvrdi, da je, kao rezultat ove studije, (psihološki) tretman (prisilni ili dobrovoljni) bivših članova, u velikoj većini slučajeva, prestao važiti, i da (zapaženi) nedostatak široko rasprostranjene potrebe za psihološkom pomoći bivših članova novih religija, je samo po sebi najsnažniji dokaz za odbacivanje prijašnjih prijevarnih osuda novih religija kao uzroka psihološke traume.ZAKLJUČAK:

"Apostol u zadnja dva stiha ovog poglavlja (2.Pet. 2:20-22) dokazuje da je stanje otpadništva gore od neznanja, jer je to osuda puta pravednosti, o kojem su imali neko znanje, i imali neku naklonost prema tom putu. Nakon toga, počinju izjavljivati da su pronašli neku nepravdu na putu pravednosti i neke laži u riječima istine. I sada donose loš i zao izvještaj o dobrom Božjem putu. I zato, takva lažna optužba protiv puta istine, nužno mora biti izložena najtežoj osudi. Nevolja takvih dezertera Krista i njegovog evanđelja je daleko neizbježnija i nepodnošljivija nego ona od drugih prijestupnika." (Matthew Henry Study Bible-KJV)

 • 2. Petrova 2:20-22
  • 20 Zaista, ako se, nakon što su upoznali* Gospodina i Spasitelja Isusa Krista i tako umaknuli prljavštinama svijeta,+ ponovno u sve to upuste i to ih nadvlada,+ ovo im je posljednje gore od prvoga.+ 21 Jer bilo bi im bolje da nisu ni upoznali put pravednosti+ nego da se, nakon što su ga upoznali,*odvrate od svete zapovijedi koja im je predana.+ 22 Događa im se ono što kaže istinita poslovica: “Pas+ se vraća na bljuvotinu svoju i okupana svinja da se valja u blatu.”+

1 komentar :

svaki komentar koji sadrži vulgarnosti, uvrede po bilo kojoj osnovi, bit će brisan, a autor komentara blokiran.

Komentari koji se udaljuju od teme posta, bit će obrisani.