ponedjeljak, 6. ožujka 2017.

Rimljanima 14:5,6 - Dokaz da kršćani mogu slaviti današnje praznike povezane sa poganskim običajima?

      Ako su poganski obredi, običaji, imena bogova, itd, stvarno pomiješani sa proslavama, običajima i sl. koje prakticiramo danas, takvo što ne samo da je neprihvatljivo - to je nešto što je odvratno Bogu. 

Pravi kršćani u potpunosti se moraju kloniti tih nečistih stvari i čak ih se nesmiju niti "doticati", kako piše u Bibliji. ( 2.Korinćanima 6:17) 

Zapazi u kojoj mjeri obožavanje Boga mora biti isključivo: "Pazite na sve što sam vam rekao. Ne spominjite imena drugih bogova. Neka se ne čuju iz usta tvojih." ( 2.Moj. 23:13)

No, neki se možda još uvijek pitaju zašto Jehovini Svjedoci smatraju da su običaji koji imaju svoje pogansko porijeklo nešto tako loše. Možda kažu: "Uostalom, zar nema još mnogo drugih stvari koje potječu ili su povezane sa poganstvom? 
Npr, kalendari, ljekovi i sl

Razmotrimo dva primjera o Luki i apostolu Pavlu. Kad je Luka u Djelima apostolskim spominjao Aeropag (tj Aresovo brdo - Ares je bio grčki bog rata; Mars je bio latinski bog rata), on nije osjećao potrebu da pri zapisivanju promijeni već poznato ime tog mjesta u nešto što nitko nebi prepoznao.

Osim toga, Pavao je doslovno posjetio to isto mjesto posvećeno poganskom bogu i tamo je propovijedao Čak je prihvatio gostoprimstvo nekih koji su štovali to mjesto. Npr, Dioniza (grčko ime za 'boga vina') i još nekih koji su mu se pridružili i kasnije postali vjernici, kršćani. (DJELA 17:19-34 ) Luka i Pavao sigurno nisu sudjelovali u nečem što je bilo povezano sa poganskim običajima.

Takve nužne stvari nisu značile da su oni slavili poganske bogove. No, bilo bi pogrešno uključiti ili usvojiti u svoje štovanje Boga ili u molitvu i druge s tim povezane aktivnosti bilo što, što se koristilo u poganskom obožavanju.
Tako npr, u engleskom jeziku, praznici (holidays) već po samom imenu su svetkovine ( holy days)
Dok mi danas nemamo neku praktičnu alternativu nego koristiti npr gregorijanski kalendar (koji koristi imena poganskih rimskih bogova), s druge strane, imamo priliku odlučiti hoćemo li ili nećemo sudjelovati u običajima koji su izvorno bili posvećeni štovanju tih bogova. A prema onom što nam Sveto Pismo govori, trebali bismo iskoristiti taj izbor.
  Jasno je, da prema Bibliji, bilo bi neispravno da u svom štovanju Boga "ubacimo" išta što je povezano ili se koristilo u poganskim obredima ili običajima obožavanja.
Ipak, neki ukazuju na riječi iz Rimljanima, 14.poglavlje, kao dokaz da je Bogu po volji što slave današnje religiozne i dr praznike, koji inače, izvorno se temelje na poganskim svetkovinama, a i danas sadrže mnoge poganske običaje i obrede.
Da li stvarno ti biblijski odlomci ukazuju na praznike povezane sa poganskim proslavama i običajima? 

Što piše u Rimljanima 14:6 i što te riječi zbilja znače?

Značenje riječi u Rimljanima 14:6

Istražimo malo ove riječi. Koristimo pri tom, prijevod Biblije, Kršćanska sadašnjost. 


Dio ovog stiha, koji neki najčešće koriste, glasi :"Tko na dan misli, poradi Gospodina misli". Koristit ćemo ovaj isti prijevod da bi utvrdili što nam je točno Pavao htio reći u Rimljanima 14.poglavlje.

Rimljanima 14:1,5,6 (KS): "Slaboga u vjeri prigrlite, ali ne da se prepirete o mišljenjima ... Netko razlikuje dan od dana, nekomu je opet svaki dan jednak. Samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. Tko na dan misli, poradi Gospodina misli ...

Ponovno, Rim.14:5 (KS): "Netko razlikuje dan od dana, nekomu je opet svaki dan jednak. Samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. Tko na dan misli, poradi Gospodina misli ... "

Evo kako NIV Study Bible, komentira Rimljanima 14:5: "Neki smatraju da ove riječi prvenstveno ukazuju na Sabat, ali, one vjerojatno ukazuju na sve posebne dane obrednog (starozavjetnog) zakona."( NIVSB Romans 14:5)

Očito da Pavao ovdje govori da više nije bilo potrebno držati posebne dane, koje je, prema Mojsijevom zakonu, Bog zahtijevao da se drže. Ipak, Pavao nije mislio da je bilo pogrešno da neki židovski kršćani nastave držati te starozavjetne blagdane, ako to žele.

Pavao nam želi reći da ako netko smatra da je neki starozavjetni blagdan,( koji je Bog dao Izraelcima da ga obilježavaju) poseban i svetiji od drugih dana, da je takav čovjek još uvijek prihvatljiv Bogu.(Postoji dobar razlog vjerovati da je Pavao ovdje posebno mislio na držanje Sabata.) 

To se ni na koji način ne suproti drugim biblijskim zapovijedima da se strogo izbjegava poganske običaje; da ih se kršćanin čak ni 'ne dotiče'.

Dakle, slobodno nam je držati se, ili ne držati, mnogih stvari iz Mojsijevog zakona. Možemo obrezivati svoje sinove. Možemo odmarati na Sabat. Možemo se pridržavati mnogih stvari koje su nekada bile neophodne prema Mojsijevom zakonu, a da nas Bog neće osuđivati zbog toga.

Ali, jasno je da, ne smijemo držati ili obilježavati nešto što Bog osuđuje i što mu je odvratno. Ne možemo u naše obožavanje Boga i u naš kršćanski život uključiti običaje, obrede ili blagdane, kojima se izvorno, slavilo poganske bogove.

"Porušite njihove žrtvenike, porazbijajte njihove stupove, spalite im ašere; smrvite kipove njihovih bogova, zatrite im imena s onih mjesta...čuvaj se da ne padneš u zamku; ne pođi za njima pošto budu uništeni ispred tebe. Ne istražuj o njihovim bogovima i ne govori: ‘Kako su oni narodi štovali svoje bogove, tako ću i ja.’ Nemoj onako postupati prema Jahvi, Bogu svome. Ta Jahvi je zazorno i mrsko sve što su oni činili svojim bogovima. (Ponovljeni zakon 12:3, 30, 31, KS)


NIV Study Bible bilješka za Pon.zakon 12:4:

 "Pribor i obredi za idolopoklonička bogoslužja ne smiju se koristiti u obožavanju Gospodina, jedinog pravog Boga."

Dakle, jasno je, da riječi iz Rimljanima 14.poglavlje, ne dopuštaju  da netko, po svom uvjerenju, drži današnje blagdane, koji sadrže ili vuku korijene u poganskim obredima i vjerovanjima i još da tvrdi da time slavi Boga. Jer, time ga sigurno ne slavi.


1 komentar :

  1. stvarno, kunići, jaja i pogače, nemaju nikakvu vezu sa Kristom.

    OdgovoriIzbriši

svaki komentar koji sadrži vulgarnosti, uvrede po bilo kojoj osnovi, bit će brisan, a autor komentara blokiran.

Komentari koji se udaljuju od teme posta, bit će obrisani.