ponedjeljak, 1. svibnja 2017.

Znače li riječi iz Ivana 1:1 da je Isus Svemogući Bog?

Prevoditelji Biblije moraju razmotriti to pitanje prilikom prevođenja prvog retka Evanđelja po Ivanu. U prijevodu Novi svijet taj redak glasi: “U početku bila je Riječ i Riječ je bila kod Boga i Riječ je bila bog” (Ivan 1:1). Neki prijevodi na drugim svjetskim jezicima, naprimjer francuskom, engleskom i njemačkom, također kažu da je Riječ bila “bog“ ili da je bila “božanske prirode” ili pak prenose neku sličnu misao. Međutim, u mnogim prijevodima Biblije zadnji dio tog retka glasi: “Riječ bijaše Bog.” Pišući imenicu “Bog” velikim početnim slovom, takvi prijevodi prenose misao o tome da je Riječ ustvari Svemogući Bog.


Gramatika grčkog jezika i kontekst snažno upućuju na zaključak da je tekst Ivana 1:1 u prijevodu Novi svijet točno preveden te da se “Riječ” ne bi trebala poistovjećivati s “Bogom” koji se spominje ranije u tom retku. No, budući da grčki jezik koji se koristio u prvom stoljeću nije imao neodređeni član, neki ipak sumnjaju u točnost takvog  prijevoda.  Zbog toga nam jedan prijevod Biblije na jeziku koji se govorio u prvih nekoliko stoljeća naše ere može biti vrlo zanimljiv.

Radi se o saidskom dijalektu koptskog jezika. Koptski jezik govorio se u Egiptu u prvih nekoliko stoljeća nakon Isusove službe na Zemlji, a saidski dijalekt bio je jedan od prvih književnih oblika tog jezika. U vezi s prvim prijevodima Biblije na koptski, u djelu The Anchor Bible Dictionary stoji: “Budući da su se Septuaginta i Novi zavjet prevodili na koptski tijekom 3. stoljeća n. e., koptski prijevod temelji se na grčkim rukopisima koji su znatno stariji od velike većine danas dostupnih rukopisa.”

Saidski koptski prijevod naročito je zanimljiv iz dva razloga. Kao prvo, on pokazuje kako su kršćani razumjeli biblijska učenja prije 4. stoljeća, u kojem je Trojstvo postalo službeno crkveno učenje. Kao drugo, koptska je gramatika u jednom važnom pogledu prilično slična gramatici engleskog, francuskog, njemačkog i nekih drugih svjetskih jezika. Prvi prijevodi grčkih knjiga Biblije bili su načinjeni na sirijskom, latinskom i koptskom jeziku. Sirijski i latinski, poput ondašnjeg grčkog, nemaju neodređeni član. No koptski ga jezik ima. Štoviše, mnogi se stručnjaci slažu da je upotreba članova u koptskom jeziku, kako određenih tako i neodređenih, vrlo slična upotrebi članova u nekim suvremenim jezicima kao što su engleski, njemački i drugi.

Stoga koptski prijevod pokazuje kako su kršćani u to vrijeme razumjeli riječi iz Ivana 1:1. Kako su one u tom prijevodu prevedene? U saidskom koptskom prijevodu u zadnjem dijelu tog retka uz imenicu “bog” stoji neodređeni član. Očito su ti drevni prevoditelji razumjeli da riječi iz Ivana 1:1 ne znače da je Isus Svemogući Bog. Dakle, Riječ je bila bog, odnosno slična Bogu, a ne Svemogući Bog.

(izvor: jw.org)

IVAN 1:1... Zašto Ivan koristi izraz 'u početku', ako se radi o vječnosti?

"U početku bila je Riječ i Riječ je bila kod Boga i Riječ je bila bog."

arkhe ili arche označava određenu točku u vremenu, početak nečega, a ne vječnost. Ta riječ može značiti puno toga, ali nikad ne znači da je netko ili nešto postojalo prije toga, tj da je vječno. "U početku" može se odnositi na točku u vremenu kad su stvoreni anđeli, ili svemir, ili zemlja. Riječ je mogla postojati neko vrijeme i prije tog "Početka", ali taj izraz ne dopušta da se u ovom biblijskom odlomku na Riječ primjeni vječnost. Jer da je Ivan htio istaknuti da je Riječ (Sin) vječan, tad bi napisao "od vječnosti bila je Riječ"... a ne "u početku". (Vidi npr Izreke 8:22-33, gdje se za mudrost kaže da je stvorena 'u početku, prije stvaranja zemlje.) A u OTK. 3:14, sam Sin za sebe kaže da je on'početak stvaranja Božjeg. KOL. 1:15- Sin je PRVOROĐENAC svega što je stvoreno.
To znači da je Riječ (Sin) bio prvo biće koje je Svemogući Bog, Otac stvorio, na što i upućuje izraz prvorođeni,(koji je besmislen ako nakon toga i drugi nisu 'rođeni) prije njega ništa drugo nije Bog stvorio.
Dakle, ovdje nema nikakvog spomena o tome da je RIJEČ 'vječni Bog, pogotovo ne svemogući

„riječ je bila kod Boga, i riječ je bila bog“...

Ako je 'Riječ u početku bila kod Boga, logika i zdrav razum govore da nije mogao biti taj isti Bog kod kojeg je bio.

Kakav je onda to bog Riječ bila? 

Nastavak u IVANU 1:18 otkriva... μονογενὴς (grč.monogenes) θεὸς (grč. theos) ili hrv 'jedinorođeni bog'... Izraz 'jedinorođeni' ukazuje na to da Riječ nije Svemogući Bog kod kojeg je 'bila u početku', jer Svemogući Bog oduvijek postoji, bez početka je, dok jasno piše da je Riječ... jedinorođeni bog... Npr, IVAN 3:16,17,to dokazuje kad kaže da je Bog... dao svog jedinorođenog (grč.monogenes) sina, i da ga je Bog... 'poslao u svijet'. 
Dakle, očito je da Riječ nije ravna Bogu kod kojeg je bila u početku, i koji ju je poslao u svijet. 

Ivan očito nije bio u nedoumici tko je ta 'Riječ koja je bila kod Boga', jer je pri kraju evanđelja napisao da se 'ovo zapisalo da biste vjerovali da je Isus SIN BOŽJI... 

Izraz theos (bog) u Bibliji se koristi i za ljude(Ps.82:6.),za lažne bogove, čak i za vladara ovog svijeta (2.Kor. 4:4). Ipak, jasno nam je da tu nije riječ o VJEČNIM BOGOVIMA. Isto važi i za Riječ za koju se kaže da je theos, što uostalom, potvrđuje i kontekst.
Riječ je bila božanske vrste, a ne svemogući Bog.


Nema komentara :

Objavi komentar

svaki komentar koji sadrži vulgarnosti, uvrede po bilo kojoj osnovi, bit će brisan, a autor komentara blokiran.

Komentari koji se udaljuju od teme posta, bit će obrisani.