ponedjeljak, 15. svibnja 2017.

Zlostavljanje djece - gledište Jehovinih svjedoka


(Uvodna napomena: autor ovog članka ne posjeduje Pisma starješinstvima, niti krši prava korištenja tih pisama. Odlomci iz tih pojedinih pisama dio su javnosti dostupnog dokumenta, tj, podneska koji je Watchtower Bible and Tract Society of Australia,na javnom saslušanju,  podnio Kraljevskoj Komisiji za istragu slučajeva spolnog zlostavljanja djece u institucijama. (Cijeli dokument dostupan je na ovoj poveznici na službenu stranicu Kraljevske komisije Australije  Watchtower Bible and Tract Society of Australia -Submission).


Kakav je stav Jehovinih Svjedoka prema zlostavljanju djece?

Jehovini svjedoci smatraju da je svako zlostavljanje djece, fizičko, seksualno ili emocionalno, za svaku osudu.U usporedbi sa većinom, Jehovini svjedoci više se drže Biblije, i ne odobravaju nijedan oblik nemorala. A zlostavljanje nedužne djece smatraju krajnje odvratnim! Naša organizacija ne tolerira takve postupke.Svesrdno želimo zaštiti djecu od svakog zlostavljanja. Smatramo da se žrtve zlostavljanja ili njihove roditelje, ne smije odvraćati od odluke da zlostavljanje prijave vlastima.  (Video - Anthony Morris: Zaštitimo svoju djecu)Iako je u raznim kulturama zlostavljanje djece prisutno već tisućama godina, tek se posljednjih 40-ak godina shvaća koliko je to velik i strašan problem. Vlasti se sada sve više bore protiv tog problema. Doneseni su zakoni koji obavezuju zdravstvene radnike i druge, da prijave slučajeve zlostavljanja kad saznaju za njih. Prije toga, državne i obrazovne ustanove te vjerske zajednice nisu u potpunosti shvaćale težinu tog problema. Drugi su znali za problem, ali su ga zataškavali.

 A koji je stav naše organizacije?

Kad se prije više od 50 godina počelo govoriti o takozvanom "novom moralu", koji je dopuštao spolne odnose među mladima, mi smo osudili takvo ponašanje jer se ono kosi sa nepogrešivim biblijskim načelima. S vremenom se počelo shvaćati koliko je zlostavljanje djece ozbiljan problem.

Zato smo prije više od 30 godina izdali vrlo značajno izdanje časopisa Probudite se!(22.lipnja 1982 engl). U njemu je 5 članaka koji su vrlo otvoreno govorili o zlostavljanju djece. Prvi članak nosio je naslov "Novi moral".  Slijedio je članak sa naslovom "Pilići i sokoli". Taj članak upozorio je na homoseksualce koji tvrde da imaju pravo na spolne odnose sa dječacima. Odvratno! Sljedeći članak "Dječja prostitucija i pornografija", osudio je lance prostitucije u kojima se zlostavlja djevojčice. Slijedio je članak "Silovanje u obitelji". Ne treba trošiti riječi na objašnjavanje... I zadnji članak nosio je naslov "Kraj zlostavljanju djece". 

Napominjemo da javnost  tad još uvijek nije u potpunosti bila svjesna težine i ozbiljnosti problema o kojem govorimo. Dakle, Organizacija Jehovinih svjedoka  još je tada, pa i mnogo ranije, upozoravala roditelje i pomagala im da zaštite svoju djecu od "novog morala" i zlostavljanja.Otada se o zlostavljanju djece često pisalo u našoj literaturi i objavljeni su mnogi videosadržaji. Takvi sadržaji namijenjeni su javnosti i besplatno se emitiraju u medijima. Cilj je povećati svijest o ovom problemu koji pogađa društvo.Pogledajte jedan video koji je snimljen još 2002 g  - Zaštitite svoju djecu! (Ovaj video, koji su 2002. Jehovini svjedoci objavili, mnogim je roditeljima pomogao poučiti svoju djecu da se zaštite od pedofila na internetu.)

 Objavili smo i crtić sa naslovom Zaštitite svoju djecu .Sretni smo što Jehovina organizacija stalno poučava djecu i mlade što trebaju učiniti kad ih takvi monstrumi pokušavaju iskoristiti. Želimo pohvaliti sve roditelje koji neumorno štite svoju djecu!


Mi ne možemo kontrolirati izjavu svakog pojedinca, ali je jasno da već desetljećima govorimo protiv zlostavljanja djece. I ponosni smo što smo poznati po tome. 
S nestrpljenjem očekujemo Božji novi svijet u kojem nitko, ni mladi ni stari, neće biti žrtve zlostavljanja. 

Jehovini svjedoci već desetljećima izdaju razne sadržaje koji nude korisne savjete o sretnom obiteljskom životu. Izdanja Jehovinih svjedoka ujedno pomažu roditeljima da zaštite svoju djecu od seksualnog zlostavljanja i pouče ih što ona moraju činiti kako bi izbjegla takva traumatična iskustva.


NAŠ STAV I NAČIN ZAŠTITE DJECE OD ZLOSTAVLJANJA

Mi vjerujemo da su roditelji koji vole svoju djecu i štite ih, najbolja zaštita od zlostavljanja djece. Zbog toga nastavljamo educirati roditelje i pružati im korisna sredstva koja će im pomoći da poučavaju i zaštite svoju djecu. (5.Mojs.6:6,7)

Mi nemamo plaćeno svećenstvo. Starješinstvo skupštine pridržava se zakona o obaveznom izvještavanju, gdje god taj zakon postoji (Rim 13:1).Oni pružaju žrtvama zlostavljanja i njihovim obiteljima utjehu iz Biblije. Žrtva i njeni ili njegovi roditelji imaju potpuno pravo prijaviti zlostavljanje državnim institucijama. Skupštinski starješine ne štite zlostavljača od organa vlasti ili od posljedica njihovih postupaka. Svatko to čini grijeh zlostavljanja djeteta suočava se isključenjem iz skupštine. Ako je ta osoba do tada služila na nekom odgovornom položaju, odmah se skida sa te dužnosti. Bilo koja tvrdnja da Jehovini svjedoci zataškavaju slučajeve zlostavljanja djece, potpuna je laž.

Mi smo odlučni učiniti sve što je u našoj moći da spriječimo seksualno zlostavljanje djece i da pružimo duhovnu utjehu svakoj osobi koja je bila žrtva ovog užasnog zločina i grijeha. Odavno otvoreno govorimo o tome da, nažalost, i u našoj zajednici, (daleko manje nego u drugim zajednicama) se ponekad dogodi neki slučaj zlostavljanja djece.

 Iz Biblije saznajemo da je čak i u prvoj kršćanskoj zajednici bilo pojedinaca koji su,(poput Jude) postali takvi, da su drugi, videći njihova zla i pokvarena nedjela, pogrdno govorili o njihovoj kršćanskoj zajednici. (pročitaj 2.Petr. 2:1,2)
No, je li npr, Isus koji je izabrao Judu, kriv i odgovoran zato što je Juda postao lakomi izdajnik? Naravno da ne! Je li prva kršćanska zajednica kriva za pojedince koji su sa vremenom postali zli i pokvareni? Naravno da ne!  Zajednica Jehovinih svjedoka nikad nije i neće štititi takve pojedince od kaznenog progona i od drugih posljedica njihovih odvratnih nedjela. O tome više pročitajte dalje u članku. I vidjet ćemo da ni Zajednica Jehovinih svjedoka nije odgovorna za pojedince koji postanu zlostavljači djece. Ali, čini sve što je u njenoj nadležnosti da zaštiti djecu i kazni počinitelja.

 (w86 1. 6. str. 9-10 odl. 12):


Zaprepašćujuća je spoznaja da su čak i neki koji su bili poznati u Jehovinoj organizaciji počinili nemoral; između ostalog bilo je tu i homoseksualnih odnosa, izmjene partnera i zlostavljanja djece. Također treba spomenuti da je prošle godine iz kršćanske skupštine bilo isključeno 36 638 osoba, većinom zbog nemorala. Jehovina se organizacija mora sačuvati čistom (1. Korinćanima 5:9-13). U današnje vrijeme moraju skupštinski starješine, sluge pomoćnici, općenito sva naša braća i sestre izbjegavati sve okolnosti, koje bi ih mogle navesti na nemoral. Lojalnost prema Jehovinim mjerilima bit će nagrađena, jer u Psalmu 97:10 čitamo: “O vi, koji ljubite Jehovu, mrzite što je zlo. On štiti duše svojih lojalnih; iz ruku zlih oslobađa ih” 


Jehovini svjedoci, iako su nesavršeni, život prema biblijskim načelima shvaćaju krajnje ozbiljno i poznati su diljem svijeta kao građani koji se pridržavaju zakona. Aktivno zastupamo poštovanje prema pravima čovjeka i prema brizi i zaštiti djece.

Roditelji koji su Jehovini svjedoci, imaju odgovornost poučavati, pripremati, brinuti,savjetovati i štititi svoju djecu. 

Zlostavljanje djece nam je krajnje odvratno i ni jednog počinitelja ovih odvratnih nedjela ne štitimo od posljedica njegovog grijeha. Seksualno zlostavljanje djece je užasan grijeh i zločin. To je u skladu sa biblijskim načelom zapisanim u Rimljanima 12:9 "Mrzite zlo."

Osim toga, u Rim.13:1 zapovjeđeno nam je: "Neka svaki čovjek bude podložan (svjetovnim vlastima) nad sobom." Zato nijednog zlostavljača djeteta ne štitimo ni od zakonskih, ni od duhovnih posljedica njegovog zločina.

Naš način tretiranja slučajeva zlostavljanja djece dostupan je javnosti već desetljećima. U situacijama kad se sumnja na zlostavljanje djeteta, Probudite se! od 22. siječnja 1985, jasno se navodi što treba učiniti:

"Najprije, dijete - i ostalu djecu - treba zaštititi od bilo kakvog daljnjeg zlostavljanja. To se mora učiniti, bez obzira na posljedice. Najvažnije je da dijete osjeća da zlostavljač više nikad neće moći mu nauditi.

Drugo, djetetu treba pružiti puno ljubavi i emocionalnu podršku. Roditeljima treba biti jasno da ne smiju kriviti dijete. Zločin i sve što uslijedi kao posljedica - čak i ako član uže obitelji ode u zatvor - za to nije krivo dijete. Ali, dijete u to treba uvijek iznova mnogo puta uvjeravati, tako da vjeruje da nije krivo i da vjeruje da i roditelji vjeruju u to!"

Ovakav način tretiranja, utemeljen na Bibliji, desetljećima se ponavljao u našoj literaturi. Na primjer, u Stražarskoj kuli od 1.siječnja 1997, str 29, piše:

"Ovisno o zakonu zemlje u kojoj živi, zlostavljač će vjerojatno morati odslužiti zatvorsku kaznu ili se suočiti s drugim mjerama koje poduzima država. Skupština ga neće zaštititi od toga. Štoviše, taj je čovjek otkrio ozbiljnu slabost koja će se odsada morati uzeti u obzir."

Naša religiozna uvjerenja i postupci sažeti su u pismu svim starješinstvima (1.10.2012, Zlostavljanje djece (Pismo sa uputama) str 3, odlomak 9, gdje stoji:

"Kao duhovni pastiri, starješine trebaju nastaviti svesrdno se truditi zaštiti svakoga u skupštini, posebno djecu, od štetnih svjetovnih postupaka. Jedan od njih je i seksualno zlostavljanje djece. Seksualno zlostavljanje djece krajnje nam je odvratno i nećemo nikada štititi počinitelja takvih gnusnih nedjela od posljedica njegovog velikog grijeha. (Rim 12:9)"

Dakle, od najveće nam je važnosti kako štitimo djecu i kako tretiramo slučajeve zlostavljanja djece. Starješine su upućeni da provedu duhovnu istragu u slučaju bilo kakve optužbe za zlostavljanje djeteta protiv nekog člana skupštine, da bi utvrdili treba li optuženi biti isključen iz skupštine kao nepokajnički zlostavljač djece. (1.Kor. 5:11-13). 
Ako starješine utvrde da se član skupštine koji je počinio taj grijeh, iskreno kaje za svoj grijeh (Djela 3:19; 26:20), tom iskrenom pokajniku bit će dopušteno da ostane član skupštine.(To uvelike ovisi o težini učinjenog prijestupa. ) Ipak, starješine će od tada stalno promatrati njegovo ponašanje da bi zaštitili djecu, a prijestupnik će biti skinut sa bilo kojeg odgovornog položaja u bilo kojoj skupštini, u koju bi došao.

Uvjereni smo da je roditeljsko odgajanje djece o spolnosti i poučavanje o  opasnostima seksualnog zlostavljanja djece glavni faktor koji pomaže spriječiti zlostavljanje djece.

Tijekom svakog posjeta skupštinama, nadglednik pokrajine sastaje se sa starješinama i sa nijma razmatra naša biblijska učenja i primjenu biblijskih načela, da bi se uvjerio da svaka skupština postupa u skladu sa pruženim teokratskim uputama, uključujući i one koje se odnose na zaštitu djece.

Ako se ustanovi da neki starješina ili sluga pomoćnik više ne udovoljava visokim biblijskim zahtjevima za tu službu zbog bilo čega u vezi sa seksualnim zlostavljanjem djece, o tome se odmah obavještava nadglednika pokrajine. Nadglednik pokrajine preporučuje skupštini i podružnici brisanje imenovanja, i onda se skupštini obznanjuje to brisanje. (pismo starješinama, 13. 7. 2014, Imenovanja i brisanja starješina i slugu pomoćnika, odl. 10-12)

O zaštiti djece od seksualnih predatora, Pismo sa uputama, u 9. odlomku jasno kaže:

"Seksualno zlostavljanje djece krajnje nam je odvratno i počinitelja takvih gnusnih nedjela nećemo zaštititi od posljedica njegovog velikog grijeha (Rim 12:9) Starješine trebaju ozbiljno shvatiti svoju odgovornost po tom pitanju, kako bi skupština ne bi bila kriva za bilo kakvu utemeljenu optužbu za nemar u zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja."

Dok naša biblijski utemeljena religiozna vjerovanja i postupci u osnovi ostaju nepromijenjena, naša procedura za zaštitu djece stalno se poboljšava. Tijekom godina, nakon što uočimo područja na kojima naša procedura može biti poboljšana, činimo neophodne promjene. To je stalan proces kojim želimo osigurati snažnu biblijski utemeljenu proceduru koja štiti djecu i pridržava se zakona.

Naše pismo sa uputama bavi se i zakonskim i skupštinskim pitanjima u vezi sa bilo kakvom optužbom za seksualno zlostavljanje. Kao vjerska organizacija, ovlašteni smo samo baviti se tim stvarima interno, u skladu sa biblijskim uputama.Zbog toga, naše duhovno tretiranje optužbi za seksualno zlostavljanje djece, ni na koji način ne isključuje bilo koju mogućnost  kojom žrtva ili njeni roditelji mogu krivično goniti počinitelja ili osumnjičenika.

Naše Pismo sa uputama starješinama daje jasnu, nedvosmislenu definiciju toga što sve spada pod seksualno zlostavljanje djece. U 3. odlomku pisma stoji:

"Seksualno zlostavljanje djece obično uključuje seksualni odnos s maloljetnikom; Oralni ili analni seks sa maloljetnikom; diranje genitalija, grudi ili stražnjice maloljetnika; 
Voajerizam maloljetnika; Nepristojno pokazivanje maloljetniku; nagovaranje ili zahtijevanje  maloljetnika na seksualno ponašanje; Ili bilo koji način uplitanja u dječjoj pornografiju. Ovisno o okolnostima slučaja, može također uključivati i "sexting" s maloljetnikom. 
"Sexting" se odnosi na slanje golih fotografija,polugolih fotografija ili seksualno eksplicitnih tekstualnih poruka elektroničkim putem, npr. putem mobitela."

U bilo kojim okolnostima, kada starješine uoče da žrtvi prijeti daljnje zlostavljanje, starješine se podsjeća da ""Najprije, dijete - i ostalu djecu - treba zaštititi od bilo kakvog daljnjeg zlostavljanja. To se mora učiniti, bez obzira na posljedice. (Probudite se!, 22.1. 1985, str.8, eng)

Što se tiče izvještavanja slučajeva zlostavljanja djece nadležnim vlastima, smatramo da žrtva ili njeni roditelji, imaju potpuno pravo na to. Zato su naše starješine dobile jasne upute o tome u 12.poglavlju priručnika za starješine, str. 131, odl. 19:

"Zlostavljanje djece je zločin. Nikad nikome ne predlažemo da ne bi trebao zlostavljanje djece prijaviti policiji ili drugim predstavnicima vlasti. Ako se to traži od vas, dajte jasno do znanja da to hoće li netko prijaviti stvar nadležnim vlastima ili ne, je osobna odluka svakog pojedinca i da nema nikakvih sankcija zajednice za nijednu takvu odluku. Starješine neće kritizirati nikoga tko takvu optužbu prijavi nadležnim vlastima. Ako žrtva želi to prijaviti, ona na to ima potpuno pravo. (Gal. 6:5)"

Članovi skupštine dobro su upoznati sa svojim potpunim pravom da prijave zlostavljanje djece vlastima. Npr, u Stražarskoj kuli od 1.8.2005, str.14, piše:


"Silovanje i danas predstavlja težak zločin koji za sobom povlači oštru kaznu. Žrtva ima puno pravo prijaviti takav slučaj policiji. Na taj način vlasti mogu kazniti zločinca. Ako je žrtva maloljetna osoba, vjerojatno će roditelji poduzeti odgovarajuće korake."


Probudite se! od 8.10.1993, str 9, eng:


"Neki pravi stručnjaci savjetuju da se zlostavljanje što prije prijavi vlastima. U nekim zemljama to je zakonski obavezno."

Nadalje, naše Pismo sa uputama navodi:

"Bez obzira zahtijeva li zakon da starješine prijave optužbu vlastima, trebaju se poduzeti koraci da se zaštiti djecu."

Kao organizacija, zahtjevamo od starješina da se pridržavaju zakona o obaveznom prijavljivanju seksualnog zlostavljanja djece, gdje god taj zakon postoji.


Čim saznaju za neku optužbu o seksualnom zlostavljanju djece, od starješina se zahtijeva da odmah kontaktiraju Pravni odjel. U 4.odlomku Pisma sa uputama, piše:

"... čim starješine saznaju za neku optužbu za seksualno zlostavljanje djece, dvojica starješina iz te skupštine trebaju odmah nazvati Pravni odjel  zbog pravnih savjeta."

Tamo gdje postoje, državni i područni zakoni o obaveznom prijavljivanju sa vremenom se mijenjaju. Naše starješine možda neće biti u mogućnosti ostati u toku sa svim tim promjenama zakona. I zbog toga, od starješina se posebno zahtijeva da kontaktiraju Pravni odjel,nakon što čuju za bilo kakvu optužbu, i prije nego se počnu baviti tim slučajem.

Svrha te upute je dvostruka:

  1.  Osigurati da skupštinski starješine budu potpuno upoznati sa trenutnim zakonskim obavezama prijavljivanja koje su na snazi u toj državi ili području, i da ih se pridržavaju
  2. Čak i ako u toj zemlji ne postoji zakon o obaveznom prijavljivanju, osigurati da starješine informiraju žrtvu (i / ili njene roditelje/skrbnike) da imaju potpuno pravo prijaviti slučaj policiji, i da starješine pruže svaku vrstu podrške potrebnu u toj situaciji.
Naš Pravni odjel uputili smo da svim starješinama koji nas kontaktiraju posebno naglasi važnost toga da se žrtvu (i ili njene roditelje, skrbnike) savjetuje da ima punu slobodu prijaviti zlostavljanje policiji ili dr. nadležnim institucijama

( g97 8. 4. str. 14 Seksualno iskorištavanje djece — svjetski problem):
"Naravno, djecu također treba upozoriti na — i poticati da prijave organima vlasti — bilo koju osobu koja im se nedolično pokušava približiti, uključujući i njima poznate osobe."

Nadalje, Pravni odjel zatim kontaktira Službeni odjel, koji pruža starješinama biblijske upute o tome kako mogu žrtvi i njenoj obitelji pružiti duhovnu utjehu i zaštitu. I starješine se podsjeća kako da postupaju u skladu sa biblijskim načelima.

Dakle, ako neki član skupštine bude optužen za grijeh seksualnog zlostavljanja djeteta ili za bilo koje drugo ozbiljno kršenje Božjeg zakona, čim starješine saznaju za tu optužbu, od njih se zahtijeva da provedu duhovnu istragu u skladu sa biblijskim uputama. Zatim izabiru dvoje starješina da ispitaju tu optužbu. Dvoje starješina u prisutnosti roditelja (skrbnika) razgovaraju sa žrtvom. Ako je žrtva maloljetnik, starješine razgovaraju nasamo sa roditeljima (skrbnikom), da bi utvrdili valjanost optužbe. Osim toga, starješine nasamo obavljaju razgovor sa optuženikom, bez prisutnosti žrtve. Ispitivaju optuženika, i ako je neophodno, traže informacije od bilo kojeg drugog svjedoka.

Ako starješine, u skladu sa Biblijom, prikupe valjane dokaze da je grijeh počinjen, o tome usmeno izvještavaju starješinstvo. Oni donose odluku da se formira ono što Jehovini svjedoci zovu "pravni odbor". Starješine trebaju kontaktirati nadglednika pokrajine da odredi iskusnog starješinu iz te pokrajine da služi kao predsjedavajući odbora za taj slučaj. I dvoje ili više starješina se također odredi da služe u tom odboru.

Svrha pravnog odbora je da utvrdi je li osoba optužena za kršenje Božjeg zakona kriva ili nije , i da utvrdi da li se ta osoba iskreno kaje ili ne. Ako se osoba ne kaje, bit će isključena iz skupštine. Nakon toga, skupštini se javno objavljuje da ta osoba više nije Jehovin svjedok. Od tada, svi Jehovini svjedoci odnose se prema toj isključenoj osobi u skladu sa savjetom iz 2.Ivanove 10:

"Ne primajte ga u svoj dom niti ga pozdravljajte!"

Dakle, jasno je da je i u slučaju zlostavljanja djeteta, isključenje snažna mjera kojom se štiti djecu.

Čak i ako pravni odbor ustanovi da se grešnik iskreno kaje, odbor primjenjuje biblijski nalog da "one koji čine grijeh,ukore pred svima, da i drugi imaju straha" (1.Tim.5:20) To znači da se pred cijelom skupštinom daje obavijest da je "grešnik ukoren". Nekoliko tjedana nakon te objave, skupštini se održava upozoravajući govor  o neispravnim postupcima i o tome kako ih izbjeći. 
U slučaju spolnog zlostavljanja djece, taj govor služi kao upozorenje koje će pomoći roditeljima da zaštite svoju djecu od bilo kakve moguće opasnosti. Dakle, bilo da pravni odbor isključuje ili ukorava, članovima skupštine pomaže se da zaštite djecu od spolnog zlostavljanja ako bi neki član skupštine počinio takav grijeh.

( g97 8. 4. str. 14 Seksualno iskorištavanje djece — svjetski problem):
"Naravno, djecu također treba upozoriti na — i poticati da prijave organima vlasti — bilo koju osobu koja im se nedolično pokušava približiti, uključujući i njima poznate osobe."


Kao što bilo koji svjetovni pravni sustav ima svoj način dokazivanja, i naše skupštine imaju način dokazivanja. Taj način opisan je u Bibliji. Biblijski standard zahtijeva da starješine imaju jasan dokaz da bi mogli presuditi da je netko kriv za ozbiljan grijeh. Taj dokaz može biti u obliku priznanja, svjedočanstva dvoje ili više svjedoka, uvjerljivih okolnosti kojima su svjedočila barem dva svjedoka. 

Pismo sa uputama, str.3, odl.11:

"Međutim, u procjeni dokaza za interne skupštinske potrebe, oni moraju imati na umu jasnu biblijsku uputu: "Jedan svjedok neka ne ustaje protiv čovjeka ni za kakav god grijeh da je počinio... Neka svaka tvrdnja bude potvrđena izjavom dva ili tri svjedoka." (5.Moj.19:15) Taj zahtjev da se razmotri svjedočanstvo dva ili tri svjedoka potvrdio je i Isus. ("... da svaka tvrdnja bude potvrđena izjavom dva ili tri svjedoka." (Mat.18:16). Zbog toga, iako starješine istražuju svaku optužbu, prema Bibliji oni nisu ovlašteni pokrenuti slučaj u skupštini, osim ako postoje izjave dva ili tri vjerodostojna svjedoka. (Ipak) ako dva svjedoka svjedoče odvojenim incidentima iste vrste prijestupa, njihovo svjedočanstvo može se smatrati dovoljnim da se poduzmu pravni koraci. (1.Tim 5:19,24,25)

Kada biblijska pravila dokazivanja ne dopuštaju starješinama da pokrenu daljnje pravne korake i slučaj se nalazi u stanju neizvjesnosti, naše pismo sa uputama sadrži uputu da "starješine trebaju nastaviti budno paziti na ponašanje i aktivnosti optuženog."


"DVA SVJEDOKA"


Ali to naravno ne znači da žrtva i/ili njeni roditelji/skrbnici ili netko drugi,ne može prijaviti zlostavljanje policiji i dr. institucijama. Svatko može, u svako doba prijaviti vlastima zlostavljanje, a skupština, ne da ih neće ničim sankcionirati, nego dapače, ohrabriti ih da to urade. 

I druge informacije koje je izdala naša zajednica otkrivaju da "dva svjedoka" ne moraju biti samo dva zlostavljana djeteta, ili osobe koje su vidjele ili znaju za zlostavljanje.
 "Dva svjedoka" mogu biti i zlostavljano dijete i sudski dokaz. To mogu biti i DNK dokaz i dijete. Zbog toga je još 11.veljače 2001g, naš glasnogovornik J.R. Brown, izjavio za Associated Press:

"... Pri dokazivanju krivnje, umjesto drugog svjedoka mogu se upotrijebiti potkrepljujući dokazi."

Još u pismu starješinama, od 30.siječnja, 1992, stoji sljedeće:

"Ako tijekom suđenja izađu na vidjelo daljnji dokazi zločina, bit će neophodno ponovno preispitati slučaj, kao pri svakoj pravnoj stvari kad se otkriju dodatni dokazi."


Kako pomažemo žrtvama spolnog zlostavljanja djece

Osim što trebaju podupirati nastojanja roditelja/skrbnika da zaštite svoju djecu, starješine se potiče da pružaju podršku i maloljetnim i odraslim žrtvama zlostavljanja. Kao nadopuna bilo kakvoj mentalnoj zdravstvenoj njegi ili stručnoj terapiji koju žrtva treba, mjesni starješine pružit će joj na temelju Biblije duhovnu podršku i skrb. Npr, starješine se potiče da "tješe potištene duše" (1.Sol. 5:14) Starješine također trebaju biti dobri slušači i koristiti Bibliju tako da budu "brzi slušati, a spori govoriti." (Jak.1:19)

Duhovnu utjehu koju starješine pružaju žrtvi zlostavljanja ne smatramo zamjenom za stručnu terapiju ili zakonsku naknadu štete. Starješine su usredotočeni na to da uvjere žrtvu da je nedužna žrtva, da je Bog voli, i da ih podržava i pomaže i starješinstvo i skupština.

Kao što piše u Probudite se, 22.1.1985, str.8:

"Djetetu treba pružiti puno ljubavi i emocionalnu podršku. Roditeljima treba biti jasno da ne smiju kriviti dijete. Zločin i sve što uslijedi kao posljedica - čak i ako član uže obitelji ode u zatvor - za to nije krivo dijete. Ali, dijete u to treba uvijek iznova mnogo puta uvjeravati, tako da vjeruje da nije krivo i da povjeruje da i roditelji vjeruju u to!"

Jehovini svjedoci objavili su brojne upute koje pomažu starješina i članovima skupštine kako pružati najbolju duhovnu podršku.

(pogledajte video
 Životna priča žrtve seksualnog zlostavljanja/ Biblija mijenja živote ljudi )
* korisne poveznice na kojima možete pročitati više o ovoj temi:
WBTS -Australia - Our Child Protection Policy (pdf)


1 komentar :

  1. https://www.jw.org/hr/vijesti/pravna-pitanja/informacije-za-pravnike/informacije/informacije-jehovini-svjedoci-zlostavljanje-djece/

    OdgovoriIzbriši

svaki komentar koji sadrži vulgarnosti, uvrede po bilo kojoj osnovi, bit će brisan, a autor komentara blokiran.

Komentari koji se udaljuju od teme posta, bit će obrisani.